generic

Lønnskjøring

En lønnskjøring, eller lønnsutbetaling, foregår når et selskap skal betale ut lønn til de ansatte. Dette skal regnskapsføres, og det kjøres gjerne ut automatisk gjennom en modul for lønn i regnskapssystemet.

Arbeidsgiver har ansvar for å trekke skatt av lønn, samt oppdatere skattekort for å finne satsen for dette. Det er dessuten arbeidsgivers ansvar å også sette av feriepenger, utbetale eventuelle bonuser, og betale sykepenger. Dessuten skal det under lønnskjøring også settes av penger til pensjonssparing.

Videre skal arbeidsgiveravgift, som i de fleste tilfeller er på 14,1 %, innbetales av arbeidsgiver. Denne kommer i tillegg til lønningen, slik at den ansatte ikke ser noe til denne summen på lønnsslippen. Ved hver lønning sendes det nemlig ut en lønnsslipp med informasjon om lønningen, feriepenger, og annen informasjon vedrører den aktuelle lønnskjøring.

Lønn er en av de største utgiftene hos de aller fleste bedrifter, og nettopp derfor er riktig lønnskjøring så viktig. Dagens automatiserte løsninger gjør lønnskjøring enklere, men mange velger allikevel å benytte seg av en regnskapsfører her, slik at en slipper hodebryet. Lønnskjøring inneholder tross alt ganske flere elementer enn mange regner med.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.