generic

Marginkrav

Marginhandel lar deg handle et verdipapir med mer penger enn du setter inn ved at du girer investeringen. Dette kalles også for leverage. Det du i realiteten gjør er at du låner penger av megleren din.

Tenk deg at du vil handle aksjer for 10 000 kr, men bare har 1000 kr. Mange meglere vil i slike tilfeller la deg handle med en margin på 1:10, slik at selv om du bare setter inn 1000 kr selv, vil du da låne 9000 av megleren din. Da vil du altså investere 10 000 kr i aksjen.

Det positive med margin er at du kan handle verdipapirer med mer penger enn du investerer, og potensielt få større avkastning. Det negative er at investeringen innebærer en større risiko og du kan potensielt miste alle pengene dine.

Marginkrav er kravene som stilles til ditt finansielle innskudd for at du skal handle innenfor en viss margin. Man deler marginkrav inn i begrepene startmargin og vedlikeholdsmargin. Begge disse marginkravene må være oppfylt for at posisjonen din skal åpnes eller holde seg åpen.

Startmargin betyr hvor mye penger du må investere for å handle på margin. Tenk deg at du ønsker å kjøpe aksjer i Statoil og aksjekursen for øyeblikket er 1000 kr. Posisjonens totale verdi er da 80 000 kr. Dersom marginkravet er på 10 % vil marginkravet være på 8000 kr.

Vedlikeholdsmargin er beløpet du må ha stående på klientkontoen din hos megleren din. Vedlikeholdsmarginen må til enhver tid være oppfylt. Hvis saldoen på klientkontoen din blir lavere enn vedlikeholdsmarginen vil posisjonen din automatisk lukkes.

Kravene til margin vil variere ut fra megler og hvilket verdipapir du skal investere i. Marginhandel kan være lønnsomt, men du bør være helt inneforstått med risikoen før du begynner med denne type handel.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.