generic

Markedspleier (market maker)

En markedspleier kalles på engelsk for en «market maker». Dette er en part som kjøper og selger store mengder av et bestemt aktivum for å bidra til å skape større likviditet. En markedspleier skaper portaler der andre tradere kan kjøpe og selge verdipapirer. Slikt sett er markedsmegleren en slags tilrettelegger. Typiske eksempler på en market maker er New York Stock Exchange og nettmeglere.

Formålet til en markedspleier er normalt å tjene penger via såkalt spread. Risikoen til markedspleieren er at parten hele tiden tar risiko ved å ha mye verdier. En spread betyr forskjellen mellom kjøpsprisen og salgsprisen. I nesten alle finanstransaksjoner er det en liten forskjell mellom prisen du må betale for et verdipapir og prisen du kan selge verdipapiret for.

En nettmegler vil typisk ha en kjøpspris på en aksje på 100 kroner per aksje og en salgspris for 99,6 kroner. Spreaden, altså markedspleierens profitt, er her 0,4 kr. Dette betyr at megleren kjøper aksjen for 99,6 kroner kroner og selger den videre for 100 kroner. Ved at det gjennomføres et enormt antall handler blir disse summene veldig store etter hvert, og dermed kan markedspleieren tjene penger.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.