generic

Markedsrente: En rask og enkel innføring

Markedsrenten viser til det generelle rentenivået i markedet. I virkeligheten foreligger det imidlertid forskjellige rentenivåer uavhengig av hva som er opphavet til renten. Man har for eksempel innskuddsrenter, utlånsrenter, korte renter, lange renter og liknende.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.