Markedsrente

Markedsrenten viser til det generelle rentenivået i markedet. I virkeligheten foreligger det imidlertid forskjellige rentenivåer uavhengig av hva som er opphavet til renten. Man har for eksempel innskuddsrenter, utlånsrenter, korte renter, lange renter og liknende.