generic

Merverdiavgiftsregisteret: Alt du trenger å vite

Merverdiavgiftsregisteret er et register som er reservert for de bedriftene som er merverdiavgiftspliktige. Alle bedrifter som i løpet av en periode på 12 måneder har omsatt for mer 50,000 kr i MVA-pliktige varer og tjenester må selv registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Når de er registrert, så skal de påføre MVA på alle fremtidige fakturaer.

I Norge har de aller fleste varer og tjenester en MVA-sats på 25 %. Det finnes derimot unntak fra dette, og her er det selger selv som må passe på reglene. I et eget MVA-regnskap skal dessuten bedriften føre inngående moms mot utgående moms. Resultatet av regnestykke sier noe om bedriften som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal betale staten eller omvendt.

Kun bedrifter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har rett til å kreve inn MVA. Bedrifter som ikke krever inn MVA har rett til å etterfakturere for dette, dersom de er pålagt å føre MVA på fakturaer. Det er alltid selger sitt ansvar å betale inn MVA, selv om kjøper ikke skulle betale dette.

Noen bedrifter registrerer seg aldri i Merverdiavgiftsregisteret, da deres tjenester ikke gir rett til dette. Det er uansett enkelt å registrere seg i registeret direkte gjennom skjema i Altinn.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.