generic

Momsoppgjør

Momsoppgjør fastsetter hvorvidt en bedrift skylder staten moms, eller om staten skylder bedriften moms. I løpet av perioden for MVA-oppgaven, så skal bedriften føre et MVA-regnskap. Her skal inngående moms føres mot utgående moms, slik at en kan bestemme om en er skyldig eller skal tilbakebetales.

De aller fleste bedrifter gjennomfører momsoppgjør 6 ganger i året. Periodene varer i 2 måneder, men det er forskjellige innleveringsfrister som en bør være oppmerksom på. Selskap med lavere omsetning kan søke om momsoppgjør 1 gang i året. De som ikke ennå har omsatt for over 50,000 kr i løpet av et regnskapsår er unntatt momsoppgjør.

Et momsoppgjør belager seg i all hovedsak på MVA, eller merverdiavgift. Dette er en avgift på de fleste produkter og tjenester i Norge. Vanligvis er satsen her på 25 %, men innenfor eksempel næring og persontransport er satsene på henholdsvis 15 % og 12 %. Noen bransjer, slik som kunstbransjen, har en såkalt nullsats, der de fører 0 % MVA.

Det er verdt å merke seg at en også etter å ha passert 50,000 kr i omsetning årlig kan ha momsfri omsetning. Dette gjelder i all hovedsak salg til utlandet, der en vanligvis ikke krever inn moms. Det er viktig å separere dette som momsfri omsetning, slik at momsoppgjør ikke blir feil.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.