Momsoppgjør

Momsoppgjør fastsetter hvorvidt en bedrift skylder staten moms, eller om staten skylder bedriften moms. I løpet av perioden for MVA-oppgaven, så skal bedriften føre et MVA-regnskap. Her skal inngående moms føres mot utgående moms, slik at en kan bestemme om en er skyldig eller skal tilbakebetales.

De aller fleste bedrifter gjennomfører momsoppgjør 6 ganger i året. Periodene varer i 2 måneder, men det er forskjellige innleveringsfrister som en bør være oppmerksom på. Selskap med lavere omsetning kan søke om momsoppgjør 1 gang i året. De som ikke ennå har omsatt for over 50,000 kr i løpet av et regnskapsår er unntatt momsoppgjør.

Et momsoppgjør belager seg i all hovedsak på MVA, eller merverdiavgift. Dette er en avgift på de fleste produkter og tjenester i Norge. Vanligvis er satsen her på 25 %, men innenfor eksempel næring og persontransport er satsene på henholdsvis 15 % og 12 %. Noen bransjer, slik som kunstbransjen, har en såkalt nullsats, der de fører 0 % MVA.

Det er verdt å merke seg at en også etter å ha passert 50,000 kr i omsetning årlig kan ha momsfri omsetning. Dette gjelder i all hovedsak salg til utlandet, der en vanligvis ikke krever inn moms. Det er viktig å separere dette som momsfri omsetning, slik at momsoppgjør ikke blir feil.