generic

MVA

MVA, eller merverdiavgift, er en ekstra avgift som påføres ved de fleste kjøp og salg av tjenester. Denne avgiften påføres fakturaer og kvitteringer etter at en bedrift har passert 50,000 kr i årlig omsetning for første gang. Da søker bedriften seg inn i Medverdiavgiftregisteret, og alle fremtidige fakturaer vil her bli påført MVA.

Det skal føres et eget MVA-regnskap, der en sender inn en rapport til staten annenhver måned. Totalt er det altså 6 MVA-oppgaver som skal leveres per år. Bedrifter med lav omsetning kan søke om å kun levere inn MVA-oppgave 1 gang i året.

MVA-regnskapet fastsetter hvorvidt bedriften skylder staten MVA, eller om staten skylder bedriften MVA. Dette regnskapet føres separat fra hovedregnskapet, men det spiller allikevel en viktig rolle i regnskapsføringen. Her er det spesielt viktig å rapportere MVA-oppgaver, da tvangsmulkt og bøter påløper ved for sen innlevering.

De fleste er vant til en MVA-sats på 25 %, men det finnes allikevel unntak fra dette. Næringsmidler har en MVA-sats på 15 %, mens persontransport for eksempel bare har en sats på 12 %. Enkelte bransjer faller innenfor flere av kategoriene, og derfor kan MVA fort bli utfordrende.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.