Næringsoppgave

Næringsoppgave er noe alle næringsdrivende er nødt til å sende inn som et tillegg til sin skattemelding. Dette er mer eller mindre som et alternativ til årsregnskap, da for eksempel mange Enkeltmannsforetak ikke har regnskapsplikt. Disse har derimot alltid bokføringsplikt, og det er summene som er bokført som skal meldes i næringsoppgave.

Med andre ord vil hovedposter i resultat- og balanseregnskapet føres inn i en næringsoppgave. Disse tallene blir dermed grunnlaget for skatt. Siden den selvstendige næringsdrivende allerede har betalt forskuddsskatt i mange tilfeller, så blir en næringsoppgave i de fleste situasjoner en sjekk opp mot forskuddsskatten, for å avgjøre om en får restskatt eller blir tilbakebetalt.

Næringsoppgave deles inn i 1 og 2. Alle selvstendige næringsdrivende skal levere inn 1, men enkeltpersonforetak som omsetter for mindre enn 50,000 kr i året trenger ikke gjennomføre næringsoppgave 1. Alle aksjeselskaper, samt enkeltpersonforetak med over 20 millioner i eiendeler eller 20 årsverk, skal sende inn næringsoppgave 2.

For selvstendig næringsdrivende vil næringsoppgave 1 fullføres i samspill med skattemelding. Næringsoppgave gjennomføres elektronisk, og den påføres deretter skattemeldingen automatisk. Fristen for å levere inn næringsoppgave er 31. mai.