generic

Kunsten å selge en tapende aksjeposisjon

Det er en vanskelig situasjon når aksjen du har investert i begynner å synke i verdi. Du har lyst til å selge, men klarer ikke bestemme deg for om du skal selge nå for å unngå mer tap, eller vente og risikere at tapet blir enda større. Det eneste du vet er at du helst vil beholde så mye kapital så mye å reinvestere pengene i en aksje som gir bedre gevinst.

I den perfekte verden ville du alltid vite når du skulle solgt aksjen på det riktige tidspunktet. Dessverre er det ikke alltid så enkelt i virkeligheten. Når for eksempel dotcom boblen sprakk i år 2000 og mange aksjer sank drastisk var det mange investorer som frøs som reinsdyr fanget i kjeven til en bjørn. Mange solgte seg ikke ut før porteføljen deres hadde sunket i verdi med over 50 %.

Vi skal her komme med noen punkter man kan tenke på i forhold til når man burde selge eller beholde en aksje.

Unngå tanken om å vinne tilbake kapital

Når en aksje har sunket i verdi tenker mange investorer ofte at de vil vente og selge når aksjeverdien stiger tilbake til prisen de opprinnelig kjøpte den for. På den måten slipper man i alle fall å tape penger.

Dette er ikke alltid et smart trekk. For det første er det ingen garanti at aksjeverdien noen gang vil nå tilbake til den opprinnelige verdien.

For det andre er dette ofte ikke så sannsynlig som det høres ut. Grunnen til dette er at en aksje som synker 50 % i verdi må stige 100 % i verdi for å nå tilbake til sitt opprinnelige nivå. En aksje som faller 50 % fra 100 kroner til 50 kroner må da øke med 100 % for å nå tilbake til den opprinnelige prisen på 100 kroner. Mange investorer glemmer enkel matematikk og tenker at hvis en aksje faller med 20 %, trenger den kun øke med det samme prosentnivået for å komme tilbake til sin opprinnelige verdi.

På den annen side er det også viktig å være klar over at en aksje absolutt kan nå tilbake til sin opprinnelige verdi. Noen ganger har en aksje falt uforholdsmessig mye i verdi. Men det er likevel viktig å være klar over at selv om aksjen vil øke i verdi kan dette ta lang tid, og aksjen vil da binde kapital som du kunne investert andre steder. Det er i alle fall viktig å løsrive seg fra tanken om at du har tapt penger på aksjen, og tenke objektivt som om du ikke allerede har tapt penger og om du i så fall ville investert.

Det beste angrep er et godt forsvar

Gode fotballag har ofte en ting til felles: et godt forsvar. Dette prinsippet kan også bli videreført til aksjemarkedet. Du kan ikke vinne med mindre du på forhånd har bestemt deg for en forsvarsstrategi for å forhindre uforholdsmessige tap. Før du kjøper deg inn i et selskap burde du tenke klart over i hvilke tilfeller du ville solgt deg ut av selskapet og hvorfor. Dette er fordi du vil være mindre emosjonelt tilknyttet aksjene før du har kjøpt dem, og det er dermed mer sannsynlig at du vil tenke deg om mer rasjonelt. Når vi eier noe tenderer vi til å la valgene våre bli mer påvirket av følelser som grådighet og frykt.

Tilpass selgerstrategien din

Det klassiske aksiomet for aksjeinvestering er å lete etter solide selskaper til den riktige prisen. Når man følger dette prinsippet skjønner man at det ikke er en enkel regel for å selge eller kjøpe en aksje; det er utrolig mange faktorer som spiller inn. Det er også mange forskjellige typer investorer.

En selgerstrategi som er vellykket for en investor lykkes ikke nødvendigvis for en annen. Tenk på en kortsiktig investor som setter stop-loss dersom aksjen synker med 3 %. Dette kan være en god strategi i hans tilfelle. Å sette en stop-loss kan også være en god ide for mer langsiktige investorer som tenker å beholde aksjen mellom tre til fem år. Imidlertid ville man måtte sette en mye høyere stop-loss enn en kortsiktig investor, som for eksempel rundt 15 %.

Hvis du tenker på å selge aksjen kan det være nyttig å stille deg selv disse tre spørsmålene:

  1. Hvorfor kjøpte du aksjen?
  2. Hva forandret seg?
  3. Endret forandringen grunnen eller grunnene til at du investerte i selskapet?

Denne metoden krever at du er klar over din egen investeringsstil. Hvis du kjøpte aksjen fordi onkelen sa at den ville stige, vil du ha vanskeligheter med å besvare spørsmålene. Hvis du imidlertid tok dine egne beslutninger vil disse spørsmålene kunne hjelpe.

Det første spørsmålet er enkelt. Hovedgrunnen er jo selvfølgelig at du ville tjene penger når du investerte i selskapet. Kjøpte du deg inn i et selskap fordi det hadde et solid regnskap? Eller utviklet de en teknologi som du trodde en dag ville ta markedet med storm?

Uansett hva grunnen var leder dette til det andre spørsmålet. Har grunnen til at du kjøpte deg inn i selskapet forandret seg? Hvis en aksje har gått ned i pris er det som oftest en grunn til det. Eksisterer fortsatt grunnen til at du investerte i selskapet, eller har selskapet forandret seg? Det er viktig å ikke begrense grunnene til bare de opprinnelige grunnene til at du kjøpte aksjen. Du må vurdere alt som har skjedd opp mot de opprinnelige grunnene og vurdere om du fortsatt mener selskapet er verdt å investere i.

Hvis du har funnet ut at det har skjedd en endring leder dette deg til det tredje spørsmålet. Tilsier endringene at du ikke ville kjøpt deg inn i selskapet på nytt? I så fall vil det ofte være lurt å selge seg ut. Husk at det er viktig å ikke bli emosjonelt investert i selskapet, på den måten vil det også bli lettere å selge seg ut.

Oppsummering

Vær klar over at denne fremgangsmåten kun er en kort anbefaling. Det krever også en del erfaring og arbeid før man best kan skjønne når man burde selge seg ut av et selskap eller ikke. Alle investorer er forskjellige, så det er ingen guide som vil passe til alle. Uansett er det viktig at alle investorer har en form for exit strategi. Dette vil drastisk redusere sannsynligheten for at du vil tape mye penger.

Poenget er å tenke kritisk når du vurderer å selge en aksje. Kjenn din egen investeringsstil og ta disiplinerte valg uavhengig av følelser.

Dersom du ønsker å lese mer om shorting av aksjer – som er noe litt annet – kan du lese om dette i denne artikkelen.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.