Noder

En node er et tilkoblingspunkt i et nettverk som kan motta, sende, skape og lagre data. En node krever blant annet en form for identifikasjon, som f.eks. en IP-adresse. Noder er tilkoblingspunktene som ofte drifter nettverkene til kryptovaluta verden over.