Noteringsvaluta

Noteringsvaluta er den andre valutaen i et valutapar, mens den først valutaen vil kalles basisvaluta eller primærvaluta.

I valutamarkedet handles alle valutaer i valutapar eller valutakryss. Dette betyr at dersom du skal kjøpe en valuta må du selge en annen. Noen av de mest populære valutaparene er EUR/USD (euro mot den amerikanske dollar), USD/JPY (amerikansk dollar mot Japansk Yen) og USD/GBP (amerikansk dollar mot britisk pund).

I disse valutaparene vil valutaen som kommer først kalles basisvaluta eller primærvaluta. Valutaen som står som nummer to vil kalles noteringsvaluta eller sekundærvaluta. I for eksempel valutaparet EUR/USD vil euro være primærvalutaen og amerikansk dollar vil være sekundærvalutaen.