Økokrim

Økokrim er den sentrale enheten i Norge for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Organet ble opprettet i 1989, og opererer som et politiorgan. Dette innebærer at organet har påtalemyndighet. Innenfor finans er økokrim et sentralt organ, fordi det normalt er økokrim som arbeider med å bekjempe økonomisk kriminalitet.