generic

Økokrim

Økokrim er den sentrale enheten i Norge for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Organet ble opprettet i 1989, og opererer som et politiorgan. Dette innebærer at organet har påtalemyndighet. Innenfor finans er økokrim et sentralt organ, fordi det normalt er økokrim som arbeider med å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.