Økonomikk

Økonomi betyr læren om økonomi. Økonomikk viser altså til studiet av økonomi som fag og/eller vitenskap.