Oppkjøp

Oppkjøp brukes om tilfellet der et selskap ønsker å overta et annet selskap. Selskapet vil da enten kjøpe majoriteten eller alle aksjene i selskapet det ønsker å overta.

Man danner ofte oppkjøp inn i kategoriene vennligsinnet eller fiendtlig oppkjøp. I førstnevnte tilfelle er begge selskapene enige og inneforstått med at det ene selskapet kjøper opp det andre. I sistnevnte tilfelle kjøper et selskap opp aksjene i et annet selskap uten at selskapet egentlig ønsker det.