OSEBX-indeksen

OSEBX står for Oslo Stock Exchange Benchmark Index og er hovedaksjeindeksen til Oslo Børs.

Indeksen inneholder et utvalg av forskjellige store aksjeselskaper og disse skal sammen være representative for selskapene som er børsnotert på Oslo Børs. Når man skal måle avkastningen i det norske aksjemarkedet bruker man denne indeksen som utgangspunkt. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni.