generic

Overeksponering

Begrepet overeksponering betyr innen finans at en investor har gjort den feilen å investere for mye i et bestemt verdipapir.

Overeksponering forbindes ofte med for mye risiko. Jo mer eksponert du er ovenfor et verdipapir jo større vil potensiell oppside eller nedside ved investeringen være. Er du for eksempel overeksponert på en handel som er giret, kan du ende opp med å tape mye penger.

Måter å unngå overeksponering på er blant annet hedging og/eller diversifisering. Diversifisering er en måte å spre risiko på ved at man investerer i forskjellige markeder eller verdipapirer som høyst sannsynlig ikke vil gå i samme retning.

Investering i fond er også en måte å unngå overeksponering på, da alle fond består av mange forskjellige investeringer.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.