generic

P/E: En komplett guide

En P/E ratio viser hvor mye investorer er villige til å betale for en aksje i forhold til selskapets inntjening. P/E står for Price per Earnings.

Man regner ut et selskaps P/E ratio ved følgende regnestykke:

P/E = Selskapets aksjekurs / årsresultat per aksje

Selskapets aksjekurs er det investorer er villige til å kjøpe og selge en aksje for.

Årsresultat er driftsinntekter minus driftkostnader, renter og skatter – Dette vil si de pengene aksjonærene kan ta ut som utbytte eller reinvestere i selskapet. Årsresultat per aksje utgjør denne summen delt på antall aksjer i selskapet.

Dersom et selskaps aksjer kjøpes og selges for 200 kr og inntjeningen per aksje var 12,5 kr, vil P/E ration være 16x.

Årsresultatet til et selskap er viktig når man skal vurdere selskapets aksje fordi investorer vil vurdere hvor lønnsomt et selskap er og hvor lønnsomt det vil være i fremtiden. I tillegg, hvis selskapet ikke vokser og den nåværende inntjeningen forholder seg konstant, kan P/E ratioen vise hvor mange år det vil ta for selskapet å betale tilbalke det du betalte for aksjen, dersom det betaler ut utbytte.

En P/E ratio forteller ikke så mye om en aksje hvis du ikke sammenligner den med selskapets historiske P/E ratio eller P/E ration til konkurrerende bedrifter i samme bransje. Det er ikke lett å si generelt om en aksje med P/E ratio på 10x er et kupp, eller om en aksje med en P/E ratio på 50x er for dyr, uten å sammenlikne P/E ration med noe.

Generelt antar man at følgende tall kan si noe om P/E ratioen. Dette er naturligvis bare et kort utgangspunkt som fungerer som en rettesnor:

0-13: Er P/E ratioen innenfor dette nivået kan det bety at aksjen er underpriset, eller at investorene antar at inntektene vil svekkes.

14-20: Er P/E ratioen på dette nivået vil de fleste anta at selskapet er riktig priset.

21-28: Er P/E ratioen så høy vil mange anta at aksjen er overpriset, eller at inntektene har steget siden siste årsresultatsregnskap.

Mer enn 28: Er P/E ratioen mer enn 28 vil man anta at selskapet enten har en veldig lovende fremtid, eller at aksjeprisen har blitt dratt opp av en markedsboble.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.