P/E

En P/E ratio viser hvor mye investorer er villige til å betale for en aksje i forhold til selskapets inntjening. P/E står for Price per Earnings.

Man regner ut et selskaps P/E ratio ved følgende regnestykke:

P/E = Selskapets aksjekurs / årsresultat per aksje

Selskapets aksjekurs er det investorer er villige til å kjøpe og selge en aksje for.

Årsresultat er driftsinntekter minus driftkostnader, renter og skatter – Dette vil si de pengene aksjonærene kan ta ut som utbytte eller reinvestere i selskapet. Årsresultat per aksje utgjør denne summen delt på antall aksjer i selskapet.

Dersom et selskaps aksjer kjøpes og selges for 200 kr og inntjeningen per aksje var 12,5 kr, vil P/E ration være 16x.

Årsresultatet til et selskap er viktig når man skal vurdere selskapets aksje fordi investorer vil vurdere hvor lønnsomt et selskap er og hvor lønnsomt det vil være i fremtiden. I tillegg, hvis selskapet ikke vokser og den nåværende inntjeningen forholder seg konstant, kan P/E ratioen vise hvor mange år det vil ta for selskapet å betale tilbalke det du betalte for aksjen, dersom det betaler ut utbytte.

En P/E ratio forteller ikke så mye om en aksje hvis du ikke sammenligner den med selskapets historiske P/E ratio eller P/E ration til konkurrerende bedrifter i samme bransje. Det er ikke lett å si generelt om en aksje med P/E ratio på 10x er et kupp, eller om en aksje med en P/E ratio på 50x er for dyr, uten å sammenlikne P/E ration med noe.

Generelt antar man at følgende tall kan si noe om P/E ratioen. Dette er naturligvis bare et kort utgangspunkt som fungerer som en rettesnor:

0-13: Er P/E ratioen innenfor dette nivået kan det bety at aksjen er underpriset, eller at investorene antar at inntektene vil svekkes.

14-20: Er P/E ratioen på dette nivået vil de fleste anta at selskapet er riktig priset.

21-28: Er P/E ratioen så høy vil mange anta at aksjen er overpriset, eller at inntektene har steget siden siste årsresultatsregnskap.

Mer enn 28: Er P/E ratioen mer enn 28 vil man anta at selskapet enten har en veldig lovende fremtid, eller at aksjeprisen har blitt dratt opp av en markedsboble.