P/S ratio

P/S er en forkortelse for Price per Sales og viser forholdet mellom en bedrifts markedsverdi/aksjekurs og omsetning.

P/S ratioen i et selskap kan regnes ut på to måter. Disse er følgende:

1. P/S ratio: aksjekurs / omsetning per aksje

2. PS/ ratio: markedsverdi / samlet omsetning

P/S ratioen er ansett som en relativ måleenhet fordi den er bare nyttig dersom man sammenligner den med P/S ratioen til andre selskaper. P/S ratioen varierer også dramatisk fra industri til industri. En svakhet ved P/S ratioen er at den ikke tar hensyn til utgifter i selskaper. Dermed vil P/S ratioen kunne bli villedende dersom et selskap har høy omsetning men lave marginer.