generic

P/S ratio: Alt du trenger å vite

P/S er en forkortelse for Price per Sales og viser forholdet mellom en bedrifts markedsverdi/aksjekurs og omsetning.

P/S ratioen i et selskap kan regnes ut på to måter. Disse er følgende:

1. P/S ratio: aksjekurs / omsetning per aksje

2. PS/ ratio: markedsverdi / samlet omsetning

P/S ratioen er ansett som en relativ måleenhet fordi den er bare nyttig dersom man sammenligner den med P/S ratioen til andre selskaper. P/S ratioen varierer også dramatisk fra industri til industri. En svakhet ved P/S ratioen er at den ikke tar hensyn til utgifter i selskaper. Dermed vil P/S ratioen kunne bli villedende dersom et selskap har høy omsetning men lave marginer.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.