P2P

P2P, peer-to-peer, betyr effektivt sett likemann-til-likemann. Det vil si at det er handel mellom vanlige private mennesker, ikke via en plattform eller en megler som tar gebyr.