Pengemarkedsfond

Et pengemarkedsfond er en type verdipapirfond der fondet investerer i kortsiktige rentepapirer. Et pengemarkedsfond kjennetegnes ved at forvalteren ikke kan investere i rentepapirer med bindingstid over 1 år. Fond som investerer i rentepapirer med bindingstid over 1 år kalles obligasjonsfond.

Et pengemarkedsfond er tradisjonelt et av de fondene som innebærer minst risiko. Dette innebærer også at potensiell avkastning er lav i forhold til for eksempel vanlige obligasjonsfond eller aksjefond.