Pips

I valutamarkedet kjøper og selger man alltid i valutapar, det vil si en valuta i forhold til en annen. Pipsene vil beskrive utviklingen mellom de to valutaene du har kjøpt og solgt.

Et pip brukes om bevegelse i valutamarkedet og brukes om den minste bevegelsen en valuta kan ha i forhold til en annen. Et pip er som oftest det fjerde sifferet etter komma. Dersom verdien av valutaparet EUR/USD beveger seg fra 1,1202 til 1,1208 vil valutaen ha beveget seg 6 pips.