Pølsefinger

Pølsefinger er et uttrykk innen finans som refererer til at noen trykker på feil knapp på en datamaskin. Slike feil er ofte harmløse men kan føre til store svingninger i aksjemarkedet. Det typiske er at en ansatt i et meglerfirma trykker inn en 0 for mye slik at firmaet kjøper ekstremt mye mer aksjer enn planlagt. Det er flere eksempler i nyere tid hvor slike tastefeil har ført til svingninger på børsen.