generic

Portefølje

Ordet portefølje kan bety forskjellige ting innenfor forskjellige områder. Generelt sett betyr ordet portefølje en samling av forskjellige enheter. Innenfor aksjeverdenen betyr portefølje ofte samtlige aksjer for eksempel et enkeltindivid eller et aksjefond eier.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.