Portefølje

Ordet portefølje kan bety forskjellige ting innenfor forskjellige områder. Generelt sett betyr ordet portefølje en samling av forskjellige enheter. Innenfor aksjeverdenen betyr portefølje ofte samtlige aksjer for eksempel et enkeltindivid eller et aksjefond eier.