Range

Range er et engelsk finansuttrykk som beskriver forskjellen på den høyeste og laveste prisen for et verdipapir over en gitt tidsperiode. Rangen definererer spreaden for en gitt tidsperiode, for eksempel en dag, måned eller år, og gir en indikasjon på hvor volatilt verdipapiret er. Jo mer volatilt verdipapiret er, jo større vil rangen som oftest være.

Rangen vil normalt øke jo lengre tid man måler den ut fra. Å måle rangen til et verdipapir er særlig nyttig for investorer som benytter seg av teknisk analyse, da de kan bruke slik statistikk for å beregne når de skal åpne og lukke posisjoner.