Regnskapsår

Regnskapsår er i de aller fleste tilfeller det samme som et kalenderår. Herunder regnes de inntekter og utgifter som en bedrift hadde i sitt regnskap i løpet av året. For en nystiftet virksomhet vil et regnskapsår mest sannsynlig være enten mer eller mindre enn et kalenderår. Det er allikevel ikke mulighet for å ha et regnskapsår som varer lenger enn 18 måneder.

Et godt eksempel på et avvik fra at et regnskapsår nødvendigvis er et kalenderår, er en bedrift som starter opp i oktober 2019. Fremfor å levere et årsregnskap for 2019 som dekker over 3 måneder, så kan disse 3 månedene i 2019 overføres til årsregnskap for 2020. Da blir regnskapsår for 2020 i praksis på 15 måneder totalt.

Avvikende regnskapsår er også mulig for sesongbaserte bedrifter. Et godt eksempel her er en skibakke. I stedet for et regnskapsår som følger kalenderåret, så vil det være hensiktsmessig å velge et regnskapsår fra 1. juli ett år til 31. juni neste år for eksempel. Dermed blir ikke driften i desember 2019 separert fra driften i januar 2020 for eksempel.

Et regnskapsår kan med andre ord modifiseres fra normalen, slik at det passer til regnskapet. En er nødt til å søke for å få innvilget denne muligheten.