generic

Regnskapsår

Regnskapsår er i de aller fleste tilfeller det samme som et kalenderår. Herunder regnes de inntekter og utgifter som en bedrift hadde i sitt regnskap i løpet av året. For en nystiftet virksomhet vil et regnskapsår mest sannsynlig være enten mer eller mindre enn et kalenderår. Det er allikevel ikke mulighet for å ha et regnskapsår som varer lenger enn 18 måneder.

Et godt eksempel på et avvik fra at et regnskapsår nødvendigvis er et kalenderår, er en bedrift som starter opp i oktober 2019. Fremfor å levere et årsregnskap for 2019 som dekker over 3 måneder, så kan disse 3 månedene i 2019 overføres til årsregnskap for 2020. Da blir regnskapsår for 2020 i praksis på 15 måneder totalt.

Avvikende regnskapsår er også mulig for sesongbaserte bedrifter. Et godt eksempel her er en skibakke. I stedet for et regnskapsår som følger kalenderåret, så vil det være hensiktsmessig å velge et regnskapsår fra 1. juli ett år til 31. juni neste år for eksempel. Dermed blir ikke driften i desember 2019 separert fra driften i januar 2020 for eksempel.

Et regnskapsår kan med andre ord modifiseres fra normalen, slik at det passer til regnskapet. En er nødt til å søke for å få innvilget denne muligheten.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.