Hva gjør en regnskapsfører?

En regnskapsfører er en person som utfører regnskapet til en annen næringsdrivende. I Norge må alle som skal operere som regnskapsførere bli godkjent av Finanstilsynet.
Det er visse vilkår alle regnskapsførere må innfri. For det første må man ha tatt en bachelorgrad i økonomi, med regnskap og skatterett som spesialisering. I tillegg til dette må vedkommende ha to års relevant regnskapspraksis innenfor de siste fem årene.

Det er gode muligheter for å få jobb med en slik karrierevei. Alle selskaper som tjener over 50 000 per kalenderår er bokføringspliktige. Dette medfører at de må registrere og dokumentere inntekter og utgifter. Det er ikke noe krav om at man skal benytte seg av en regnskapsfører, men mange velger å gjøre det da oppgavene ofte kan være vanskelige.

Da det eksisterer mange selvstendig næringsdrivende i Norge blir dette naturligvis mye arbeid til regnskapsfører. På grunn av dette har det blitt etablert en rekke regnskapsførerfirmaer i Norge. De største selskapene som driver med regnskap og revisjon er blant annet PWC, Ernst and Young, KMPG og lignende.

Dersom du er på utkikk etter en regnskapsfører kan du blant annet benytte deg av tjenesten regnskapsførertilbud.no. Her kan du fylle inn et skjema og deretter bli kontaktet av forskjellige regnskapsførere. På den måten vil du kunne sammenligne forskjellige tilbud. Som alle andre yrker er det stor variasjon i forhold til pris og ekspertise, og det lønner seg å gjøre litt research før man bestemmer seg.

Regnskapsføreren sitt ansvar i en bedrift er å sørge for at alle opplysninger som er relevante tas inn i regnskapet, slik at regnskapet blir riktig og fullstendig. Regnskapet skal gi en fullstendig oversikt over den samlede økonomien til hver enkel bedrift.

Dette er viktig av flere grunner. Blant annet må ledelsen naturligvis ha oversikt over bedriftens økonomiske stilling, også for å holde en oversikt over hvordan eventuelle forskjellige avdelinger går økonomisk. I tillegg er denne informasjonen viktig for investorer, banker, myndigheter og lignende. Uten et regnskap kan ikke staten for eksempel kontrollere at bedriften betaler riktig skatt.

Typiske oppgaver for en regnskapsfører er å betale regningene til bedriften, sende ut forskjellige fakturaer, betale lønn til de ansatte, og naturligvis føre regnskapet. Sistnevnte gjøres ved å registrere og dokumentere pengeoverføringene til bedriften.

Regnskapsføring følger prinsippene om debet og kredet. Dette er et prinsipp som kalles tosidig bokføring. I realiteten går dette ut på at alle poster har en motpost. Dette systemet er svært praktisk siden postene til sammen skal utgjøre null. Gjør de ikke dette vil man automatisk se at det er noe feil med regnskapet.

Dersom du driver ditt eget enkeltmannsforetak og synes regnskap er vanskelig, samtidig som du ikke har lyst til å ansette en regnskapsfører til å gjøre jobben, finnes det også flere regnskapsprogrammer du kan benytte deg av. Det største regnskapsprogrammet for øyeblikket heter Fiken. Dette er et ekstremt populært regnskapsprogram som har vokst i rekordfart.

De fleste selskaper som vokser seg relativt store vil imidlertid finne det vanskelig å klare seg uten en regnskapsfører som jobber fast for bedriften. Regnskapsføreren er naturligvis ikke heltidsansatt, men gjør det arbeidet som kreves. Hvor mye en slik regnskapsfører koster vil variere ut fra arbeidsmengde, erfaring, kompleksitet og lignende.

De fleste vil imidlertid finne at det lønner seg for bedriften å ansette en regnskapsfører, slik at ledelsen kan bruke tiden på å heller utvikle bedriften, fremfor å sitte fast med tall som ikke driver selskapet videre.

Enkelte selskaper trenger også revisor. Dette er en person som undersøker om lover og regler er fulgt i forbindelse med regnskapet. Det er som oftest kun de største selskapene som er nødt til å ha revisortjenester.