Remburs

En remburs er et løfte fra banken til kjøper som nedfelles skriftlig som garanterer at selger betales dersom betingelsene i rembursen oppfylles.

Remburs er særlig relevant i internasjonal handel, hvor det kan være større risiko for å ikke motta penger man har krav på. Det er naturligvis sikrere for selger å kunne føre sitt krav mot en stor bank enn mot en bankkunde som enten ikke kan ha evne eller vilje til å betale.

En remburs er bindende hvilket medfører at det ikke er mulig å trekke tilbake rembursen etter den er signert.