Hva koster en revisor? En komplett guide

Revisor er en kostnad som større aksjeselskaper er nødt til å regne inn i sine budsjetter. Personen ser over regnskap i aksjeselskapet, for å melde inn eventuelle avvik for eksempel til staten. Enkeltmannsforetak vil til sammenligning sjeldent ha krav til å benytte seg av en revisor. Det er til syvende og sist driften som tilsier hvorvidt selskapet trenger en revisor eller ei.

Dersom bedriften trenger en revisor, så skal denne personen levere inn det som kalles en revidert årsrapport til myndighetene. Denne må altså føres av en revisor, men du kan også få råd fra en regnskapsfører her. Dessuten kan også en revisor gi gode råd til hvordan regnskap skal føres fremover, dersom det for eksempel oppdages en feil i nåværende regnskap.

Mange bedrifter velger i dag å benytte seg av et regnskapskontor for revisjon til å begynne med, slik at den endelige revisor pris blir lavere. Dette fungerer på samme måte som når en organiserer bilag og fakturaer før en lar regnskapsfører ta i årsregnskapet sitt. Organisasjon og flid er i det hele tatt viktig for en lav revisor pris.

Merk derimot at den revisjonen et regnskapskontor utfører ikke er endelig, og dersom bedriften har krav til revisjon, så må det hentes inn en faktisk revisor. Men hva innebærer dette, og hva gjør egentlig en revisor? Kanskje minst like viktig, hva er pris på revisortjenesten? I denne artikkelen skal vi besvare disse og mange flere spørsmål.

Tilbud på regnskapsfører

Før en i det hele tatt skal vurdere bruk av revisor, så må en mest sannsynlig bruke regnskapsfører. For et selskap som har såpass stort regnskap at en revisor skal se over, er sannsynlighetene høye for at det er en viss kompleksitet, og i det minste en god del jobb å gjøre. For å få en god oversikt over regnskapsførere, så kan du fylle ut skjemaet her på siden.

Skjemaet krever kun informasjon knyttet til selskapsform og området bedriften opererer i, slik at en enkelt kan fylle det ut. Innen kort tid vil du få tilsendt 3 gratis og uforpliktende tilbud på e-post. Da får du en rask og gratis oversikt over aktuelle regnskapsførere som kan hjelpe deg med regnskapet, slik at revisjonen blir enklere gjennomført.

Revisjonsplikt for bedrift

En revisjonspliktig bedrift vil ha et krav fra staten om at bedriften må kontrolleres årlig av en revisor. Her spiller en rekke forskjellige elementer inn. Blant annet er det bedriftens størrelse, da først og fremst omsetningen, som avgjør hvorvidt den har revisjonsplikt. Det er også slik at bransje her spiller inn, slik at det er viktig å være oppmerksom på detaljene.

Advokater, eiendomsmeglere, og ikke minst regnskapsførerne, befinner seg i bransjer der revisjonsplikten er helt vanlig. Dette handler om naturen til disse bransjene, selv om mange av de uansett vil overgå de omsetningene som kreves for revisjonsplikt. Uansett bransje, så skal revisjonsplikt for øvrig vurderes ved en omsetning over 5 millioner kroner for aksjeselskap.

Taket er betraktelig høyere for enkeltmannsforetak, der foretakets balanse skal ligge på over 20 millioner kroner. Dessuten skal det i snitt gjennom året over 20 årsverk til for å bli vurdert til revisjon. Dermed er det altså ganske sjeldent at enkeltmannsforetak blir vurdert for revisjon, da de færreste tar på seg nok personlig risiko til slike summer.

Til motsetning er revisjon i aksjeselskap mye mer vanlig. Her slår revisjonsplikt inn ved omsetning over 6 millioner kroner årlig, samt en balanse på over 23 millioner. Samme antall årsverk som et enkeltmannsforetak, 20 i snitt gjennom året, gjør også et aksjeselskap automatisk revisjonspliktig, selv om det ikke har den tidligere nevnte omsetningen eller balansen.

Revisor oppgaver

Hvilke oppgaver gjør en revisor egentlig? Disse oppgavene handler selvfølgelig om revisjon, men de er også tett knyttet til regnskap. Hovedoppgaven er nemlig å gå gjennom det årsregnskapet bedriften har utrettet, da for å kontrollere eventuelle feil og mangler. Dette gjelder uansett om de ansatte eller en profesjonell regnskapsfører har ført dette regnskapet.

Revisjonen ser over de mange forpliktelsene som en bedrift har i henhold til skatt og rapportering blant annet. Det er verdt å nevne at revisjon først og fremst gjennomføres av bedrifters regnskap. Allikevel kan det også forekomme revisjon av regnskap til foreninger og andre organisasjoner i samfunnet.

Et årsregnskap er et viktig dokument for staten i å stadfeste skatt for bedriften. Revisjon er derfor som nevnt tidligere først og fremst rettet mot de bedriftene som omsetter mye eller har høy balanse. Dette er naturligvis for å sikre at det unngås skattefusk i disse store bedriftene, da dette kunne påvirket samfunnet betraktelig.

Forskjell på registrert og statsautorisert revisor

Når en skal velge en revisor til sin bedrift, så finnes det to forskjellige typer revisorer. Dette er registrert revisor og statsautorisert revisor. Her er det viktig å bemerke seg at de to er mer eller mindre like i form av hvilke arbeidsoppgaver de kan utføre, men en statsautorisert revisor har høyere utdannelse som regel, og er dessuten den av de to som kan revidere regnskapet til selskaper notert på børs.

Hva er en registrert revisor?

Registrert revisor er den mest populære formen for revisor, og det er disse de fleste aksjeselskap vil møte på. Disse utfører som nevnt ovenfor de fleste oppgaver som en statsautorisert revisor kan utføre, slik at forskjellene ikke er veldig betydelige. Det er derimot vanligvis litt forskjell i utdannelse, der en registrert revisor som regel har bachelor og 3 år med praksis.

Den viktigste arbeidsoppgaven til en registrert revisor er å utføre uavhengig kontroll av regnskapet til en bedrift. Dette er en prosess som foregår etter at regnskapsfører har sett gjennom regnskapet, men altså før det leveres inn til staten. Denne formen for revisor får en ofte tilgang på direkte gjennom det regnskapskontoret en allerede bruker til sitt årsregnskap.

I tillegg til selve revisjonen, så kan en spørre en registrert revisor om bistand i rutiner rundt regnskapet. Her vil en revisor sitte på mye faglig tyngde som en gjennomsnittlig regnskapsfører mest sannsynlig ikke kjenner til. En registrert revisor vil også kjenne til mange generelle oppgaver innenfor regnskap, og siden mye overlapper, så kan du selvfølgelig be om bistand til regnskapet generelt også.

Hva er en statsautorisert revisor?

Til motsetning av en registrert revisor, så har en statsautorisert revisor en master innen revisjon og regnskap. I likhet er det derimot også her krav til 3 års praksis. Begge disse betingelsene må innfris før en kan smykke seg med tittelen statsautorisert revisor, slik at en vet med sikkerhet at denne typen revisor har en stor faglig tyngde.

Som nevnt i innledningen er det altså ikke de aller største forskjellene mellom registrert revisor og statsautorisert revisor når det gjelder arbeidsoppgaver. Allikevel vil en statsautorisert revisor altså kunne gjennomføre revisjon for de selskapene som er notert på børs. Andre arbeidsoppgaver inkluderer verdsettelse, skatterett, og generelt regnskap.

En statsautorisert revisor kan gi bedriften et fortrinn ut av startblokka ved å sette tydelige retningslinjer for hvordan et regnskap bør føres og rapporteres. Dette er viktig for å unngå eventuelle problemer senere. Det er verdt å nevne at både aksjeselskap og enkeltmannsforetak kan benytte seg av statsautorisert revisor, da ved behov.

Revisor pris på tjenester

Hva en eventuell revisor pris havner på er avhengig av en rekke forskjellige faktorer. Kanskje vil den største faktoren som avgjør revisor pris være hvorvidt bedriften har gjort en tilstrekkelig jobb med årsregnskapet gjennom året. Et uryddig og rotete årsregnskap vil tross alt gjøre at revisor bruker unødvendig mye tid, og dermed sender en høy faktura til bedriften.

Når bedriften har et ryddig årsregnskap, så går kontrollen av dette rimelig radig unna. Til motsetning vil den tidligere nevnte bedriften med rotete regnskap både trenger mye hjelp fra revisor, men også risikere bøter og straff fra staten. Det er nemlig spesifikke sanksjoner rettet mot bedrifter som ikke leverer en årsrapport som følger reglementet.

Dermed er kanskje ikke revisor pris på diverse tjenester det viktigste å vurdere, siden du uansett vil spare veldig mye penger på noe du må ha. Selvfølgelig kan det derimot være en flott måte å skille mellom to jevngode alternativer. Anbefalinger fra både samarbeidspartnere og konkurrenter bør også tas høyde for når du skal velge en revisor til din bedrift.

Revisor pris kommer kanskje først og fremst an på tilbud og etterspørsel, akkurat som for de fleste andre tjenester. Dersom du velger en revisor alle i byen skal bruke, så vil han eller hun unektelig koste mer enn snittet. Det kan være lurt å se seg om, og ikke minst først forhøre med eget regnskapsbyrå først, for å sammenligne pris og kvalitet her.

Kan revisor være en ansatt?

Der en regnskapsfører kan være en ansatt i bedriften, så er lovverket streng på at en revisor ikke kan være det. Dette bunner i det enkle faktum at en revisor i utgangspunktet skal være uavhengig. Når en skal kontrollere og sende inn en årsrapport, så er det derfor ikke mulig å benytte seg av egne ansatte, da for eksempel for å spare kostnader.

Dessuten går dette reglementet også utover ansettelser. Kjenner du en revisor, så kan du for eksempel ikke benytte han eller hun til revisjon av bedriften. I det hele tatt må en revisor være helt og holdent uavhengig, da de skal levere en rapport uten fordel eller ulempe for bedriften. Årsrapporten skal være så representativ som mulig for bedriftens økonomi.

Sagt på en annen måte vil staten måtte ha tillit til en revisor, da hovedoppgaven tross alt er å identifisere hvorvidt en bedrift følger reglene i lovverket. Viktige egenskaper er derfor blant annet objektivt syn, integritet, og aktsomhet. Dette gjelder begge veier, slik at egenskapene skal adopteres både med tanke på bedriften en jobber for, og ikke minst staten.

Merk at en bedrift ikke uten videre kan bestemme seg for å kvitte seg med en revisor. Her er det strenge regler, nettopp grunnet uavhengigheten. Det skal relative grove feil eller mislighold til for å fjerne en revisor, og slike feil er nødt til å rapporteres til Finanstilsynet før en skulle eventuelt si opp revisoren. All annen praksis vil tas meget alvorlig av myndighetene og kan svekke bedriftens integritet.

Slik reduserer du revisor pris

Revisor pris kommer som nevnt an på hvilken revisor du faktisk velger. Akkurat som for alle andre tjenester, så finnes det her et bredt spekter av aktører som tilbyr vidt forskjellige priser. Har du allerede en billig regnskapsfører, så kan det være en god ide å se hos dette regnskapsbyrået etter en billig revisor også. Det vil si, dersom kvaliteten fortsatt er god.

En annen måte å redusere revisor pris på er å effektivt jobbe med regnskapet sammen med din regnskapsfører. Dersom dere kan organisere sammen et ryddig og oversiktlig regnskap på egenhånd, så slipper en at revisor bruke mye tid på å se gjennom. Da blir det selvfølgelig ofte en ekstra kostnad knyttet opp mot regnskapsfører, men dette vil være verdt det.

Sammenligning av de forskjellige alternativene er også et godt alternativ for å redusere revisor pris. Det finnes ikke like mange revisorer som det finnes regnskapsførere for eksempel, men det er allikevel nok av dem til at en sammenligning er fornuftig. Der det kan være vanskelig å få fatt på en spesifikk pris for din regnskapsfører, så kan det være fornuftig å fortsatt bruke tid på god research her.

En god revisor er viktig

Revisor pris er selvfølgelig ikke alt en skal vurdere ved anskaffelse av denne tjenesten. Siden staten mest sannsynlig krever at din bedrift benytter en revisor, så er det viktig å gjøre et godt valg her. Du kan for øvrig også benytte deg av en revisor uten at staten krever det, dersom du for eksempel ønsker et ekstra ryddig årsregnskap, eller simpelthen vil kontrollere internt.

Skillet mellom registrert revisor og statsautorisert revisor er muligens det viktigste ved ditt valg. Er selskapet ditt notert på børsen, så er du nødt til å benytte deg av en statsautorisert revisor. Du kan også benytte en slik revisor uavhengig av status, dersom du ønsker det. Uansett er realiteten at en god revisor er viktig for din bedrift, og revisor pris ikke er den viktigste faktoren ved valg.

  Få tilbud fra regnskapsførere

  Tilbud fra 3 forskjellige regnskapsførere. Helt gratis og uforpliktende.

  Velg selskapsform

  En tjeneste av regnskapsførertilbud.no

  Informasjonen sendes kun til regnskapsførerene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

  Beskriv oppdraget

  Din informasjon

  Få tilbud fra regnskapsførere