Risiko ved valutahandel

Alle markeder som innebærer spekulasjon innebærer også risiko. Dette gjelder også for valutamarkedet. Det er fullt mulig å tjene penger på valutahandel, selv om de fleste som begynner med dette taper penger.

Før du begynner er det uansett flere risikoer som du burde være klar over. Valutamarkedet tillater blant annet tradere å bruke ekstremt høy leverage eller giring som kan føre til enorm profitt eller ekstremt store tap. Jo bedre du forstår disse risikoene, jo bedre kan du passe på å unngå dem.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom noen risikoer forbundet med valutahandel og også gi deg noen tips på hvordan du kan unngå så mye risiko som mulig. Du kan lese en lengre artikkel om en lengre artikkel om valutahandel her dersom du vil ha mer innhold.

Fundamentale regler

En av de aller mest fundamentale reglene ved valutahandel er at du aldri burde risikere mer kapital enn du kan avse. En av de største feilene valutahandlere ofte gjør er å bruke leverage altfor aggresiv, helt opp til 1:100. Dette kan være en oppskrift for katastrofe om man ikke bruker det riktig.

I tillegg er det ekstremt viktig å alltid kontrollere følelsene dine når du handler i valutamarkedet. Hvis du ikke klarer å kontrollere følelsene dine vil dette kunne bidra til at du tar dårlige beslutninger og inntar posisjoner du ellers ikke ville tatt, eller blir i posisjoner du burde ha lukket for lenge siden. Når markedet ikke utvikler seg som du hadde trodd må du kontrollere følelsene dine, ha is i magen og holde deg objektiv.

Å bli en valutahandler som kontrollerer risiko på best mulig måte er ikke umulig, men krever selvdisiplin og selvkontroll. Du burde alltid ha en strukturert plan som inkluderer forskjellige risikoelementer og hvordan du skal forholde deg til og redusere disse. Vi vil nå se nøyere på forskjellige typer risiko valutahandlere burde være særlig obs på.

Risiko ved for mye leverage

Leverage kan spille en viktig rolle i valutahandel og er ikke nødvendigvis negativt. Leverage lar deg øke verdien av det reelle inskuddet ditt. Dersom du bruker leverage på 1:100 og bruker 1000 kr på en posisjon, vil du i realiteten handle for 100 000, altså 100 ganger mer. All bevegelse vil da påvirke gevinst eller tap ganget med 100. Dette kan føre til store gevinster, men selvfølgelig også store tap. Det er viktig å presisere at selv om det kan være fristende å handle med høy leverage, er ikke dette alltid en god ide.

Politisk og økonomisk risiko

Politisk og økonomisk risiko er også alltid involvert i valutamarkedet. Økonomiske og politiske faktorer kan brått endre investeringslandsskapet i forskjellige land, og dette bidrar til å gjøre valutamarkedet mindre forutsigbart.

Ved for eksempel valg kan det være perioder med usikkerhet og ustabilitet, hvilket kan føre til større volatilitet i landets valuta. Du burde alltid følge med på hvordan et valgresultat sannsynligvis vil ende slik at du ikke blir overrasket over valget. Når overraskende valgresultater skjer i et land blir stemningen ofte ekstra usikker. Dette kan bidra til å øke volatiliteten i landets valuta.

Generelt sett ville alle overraskende politiske begivenheter innenfor hvert enkelt land alltid være et risikomoment for valutahandlere, fordi det kan bidra til en mer uforutsigbar utvikling i landets valuta. Du burde derfor hele tiden følge med på den politiske utviklingen så godt som mulig.

Risiko forbundet med rentenivå

En annen viktig risiko ved valutahandel er endringer i rentenivå. Et lands rentenivå går ofte hånd i hånd med valutaverdien, slik at det alltid er ekstremt viktig å følge med på denne. Endring i rentenivået kan bidra til å sende valutaen en annen vei enn man opprinnelig skulle tro. Øker landets rentenivå vil sannsynligvis valutaen styrkes siden flere sannsynligvis vil investere i valutaen. Faller den vil valutaen svekkes fordi mange sannsynligvis vil investere i andre valutaer. Det er dermed viktig å følge med på sannsynlige renteutvikling, slik at du ikke opplever noen overraskelser.

Risiko forbundet med volatilitet

Volatilitet burde spille en viktig rolle i alle valutahandleres analyser. Volatilitet betyr hvor mye en valuta fluktuerer i forhold til andre eller en annen valuta. Selv om mange valutahandlere opplever volatilitet som noe negativt, er det også mye positivt tilknyttet volatilitet. Med volatilitet blir det lettere å tape penger, men det blir også lettere å tjene penger hvis du forstår markedet.

Det er spesielt etter viktige nyheter at det kan intreffe unormalt mye volatilitet, og dette er noe alle tradere burde være klar over. Generelt burde man være aktivt på å sette stop loss og ta mindre risiko dersom du ikke føler deg komfortabel med investeringen.

Risiko forbundet med megleren din

Det er også alltid en liten risiko å ha pengene sine hos en megler. Det er viktig å finne en valutamegler du kan stole på. Les anmeldelser og velg de aller største meglerene.

I dag er det uttallige valutameglere du kan velge mellom og det er dermed relativt lett å finne en du kan stole på. Du burde naturligvis sjekke om megleren er regulert. Dette betyr om den er regulert av offentlige instanser og/eller organisasjoner. De fleste er heldigvis dette.

Bortkastet tid

Dette er en risiko veldig mange ikke tenker på når man skal begynne med valutahandel. Veldig mange nybegynnere bruker veldig mye tid i starten på å lære seg om valutahandel, og holder på med det i en lengre periode før de går lei fordi de ikke får det til. Dersom du ikke er helt sikker på at valutahandel ikke er noe for deg, burde du sannsynligvis ikke begynne med det. Det tar tid å lære seg å bli god på valutahandel, slik at dersom du ikke er motivert er det stor sannsynlighet for at du ikke vil fullføre løpet. Risikoen er altså at du bruker mye tid på å lære deg ting halvveis, før du så slutter. Er dette tilfellet har du kastet bort ekstremt mye tid du kunne brukt til å tjene mer penger, investert andre steder, eller tatt ferie. I det store bildet kan man argumentere for at dette er en av de største risikoene.

Konklusjon

For å lykkes med valutahandel er det viktig at du forstår alle risikoene som er involvert i markedet, og hvordan disse kan påvirke posisjonene dine. Å håndtere risiko vil være en av dine viktigste oppgaver som trader. Problemet er at mange som er nye i valutamarkedet ikke er klar over all risikoen, og dette kan fort lede til tap.

Til sist er det viktig å være klar over at mange av risikoelementene vi har snakket om i denne artikkelen også kan utnyttes til gevinst dersom du håndterer markedet på riktig måte. Lykke til!

I denne artikkelen kan du lese en mer positiv artikkel om fordelene ved valutahandel.