generic

Saldoavskrivning

Saldoavskrivning er en form for avskrivning som belager seg på en prosentsats av eiendelens verdi. Dette skiller seg fra lineær avskrivning, som altså baserer seg på en fast sum som skrives av hvert år. Saldoavskrivning benyttes når en bedrift ikke ønsker å fradragsføre hele kostnaden av en eiendel i løpet av kun en regnskapsperiode.

Dersom en bedrift kjøper en maskin til 50,000 kr er det ikke nødvendigvis representativt å føre hele kostnaden i en periode, dersom maskinen skal brukes i de neste 5 årene for eksempel. Da kan en velge å benytte saldoavskrivning for eksempel til å avskrive 30 % av verdien årlig.

Første års avskrivning blir da på 15,000 kr, slik at restverdien havner på 35,000 kr. Andre års avskrivning baserer seg så på 35,000 kr i verdi, slik at 30 % avskrevet blir en sum på 10,500 kr. Da er restverdien altså på 24,500 kr etter 2 år.

Ved saldoavskrivning vil restverdien aldri komme til 0, da dette altså baseres på prosenter. For å løse denne problemstillingen kan en derimot enkelt fradragsføre hele verdien av eiendelen når restverdien havner under 15,000 kr. Saldoavskrivning er for øvrig nyttig regnskapsmessig, i den forstand at mange eiendeler mister mesteparten av verdien i sine første år i drift.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.