generic

Salgsmoms

Salgsmoms, som også ofte kalles MVA, er en ekstra avgift på en rekke produkter og tjenester i Norge. Det er selger som er ansvarlig for å drive inn salgsmoms, da avhengig av hvilke regler staten stiller til produktet eller tjenesten som det er snakk om.

Det er vanlig for de fleste produkter og tjenester at salgsmoms ligger på 25 %. Næringsmidler og persontransport ligger derimot henholdsvis på 15 % og 8 %, mens det også er bransjer der salgsmoms ikke eksisterer. Innenfor noen bransjer gjelder også diverse satser for salgsmoms.

Salgsmoms påføres fakturaer etter at selger har passert 50,000 kr i omsetning under et regnskapsår. Da søker selger om registrering i merverdiavgiftregisteret. Alle bedrifter som driver inn salgsmoms må føre et eget MVA-regnskap, der en regner ut inngående salgsmoms mot utgående salgsmoms.

Det er vanlig at en innrapporterer salgsmoms 6 ganger i året, men bedrifter med lavere omsetning kan søke om innlevering av rapport kun 1 gang i året. Etter at rapporten har blitt innlevert, så gjøres det klart hvorvidt bedriften enten er skyldig salgsmoms til staten, eller om de vil få igjen salgsmoms.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.