Lær mer om selskapsrett

Her finner du en rekke nyttige tips innen selskapsrett

Utløsning av aksjonærer

Kan man utløse en umulig aksjonær?

I de fleste selskaper klarer aksjonærene å samarbeide med hverandre….

Innløsning av aksjer

Når kan en aksjonær kreve aksjene innløst?

Som oftest vil en selskapsaksjonær ønske å beholde eller selge…

oppløsning av aksjeselskap

Kan en aksjonær oppløse et aksjeselskap?

Vanligvis vil aksjonærer i et aksjeselskap enten ønske å beholde…

Aksjonærrettigheter

Aksjonærrettigheter

De fleste kjøper aksjer for å spekulere i aksjekursen. Det…

A-aksjer og B-aksjer

Hva er aksjeklasser? En komplett guide for 2024

Utgangspunktet i aksjeloven er at alle aksjer gir like rettigheter….