generic

Sentiment: En rask og enkel guide

Markedssentiment er den generelle tilstanden i markedet når det gjelder investorers tanker om et spesielt finansielt instrument eller finansmarked. Markedssentimentet utgjør den generelle følelsen i markedet, som blir reflektert i prisbevegelsene. Gruppepsykologien er stort sett det som påvirker markedssentimentet. Generelt sett kan man si at når prisene øker opplever man et positivt markedssentiment, mens når prisene synker opplever man et negativt markedssentiment.

Markedssentiment er typisk knyttet til uttrykkene bear og bull. Når markedet er bear er det generelt en større skepsis til markedsutviklingen og aksjeprisene tenderer da til å synke. Markedssentimentet er da negativt. Når markedet er bull er stemningen positiv og investorer har troen på en positiv utvikling og aksjene tenderer til å øke.

Mange investorer bruker markedssentimentet som et grunnverk for sin investeringsportefølje. Noen kontrære investorer investerer alltid motsatt av det nåværende sentimentet – hvis alle kjøper vil den kontrære investor selge. Mange investorer bruker også forskjellige tekniske indikatorer for å finne ut hvilke aksjer som er overpriset eller underpriset som en følge av markedssentimentet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.