En god handelsplattform

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Kjøp aksjer på anerkjent plattform

eToro er en ledende sosial tradingplattform med høy sikkerhet og smarte investeringsmuligheter.

Prøv eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

68% av private CFD-investorkontoer taper penger.

aksjer

Shorte aksjer: Dette burde du gjøre når børsen stuper (2024)

Har du noen gang vært helt overbevist om at en aksje var på vei mot en drastisk verdireduksjon? Hva om du for eksempel mente at Bitcoin hadde steget til en helt urealistisk verdi rundt desember 2018, og vært overbevist om at det ville vært galskap å kjøpe kryptovaluta, men lurere å selge? Ved å shorte en aksje blir det mulig for deg å tjene penger på slike scenarioer.

Oppsummering

  • Shorting av aksjer innebærer at man låner aksjer som selges på tidspunktet med avtale om å kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. På denne måten kan man spekulere i en nedgang i kursen slik at man kan kjøpe de tilbake billigere enn det man solgte de for. 
  • Du kan shorte aksjer hos en del nettmeglere, men det krever at man gjennomfører en kunnskapstest før man får tilgang til denne muligheten. Dette er i henhold til nye reguleringer rundt finansielle investeringer i forbrukermarkedet.

Shorting av aksjer enkelt forklart

Å shorte en aksje gjør det mulig å selge noe man ikke eier. Enkelt forklart shorter du en aksje ved å låne aksjen du ønsker å shorte, for så å med en gang selge den videre til den nåværende markedsverdien. Etter en tid har gått kan du så kjøpe aksjen tilbake, og dermed returnerer du aksjen til den personen du lånte aksjen fra. Du vil som oftest låne aksjen direkte fra en bank eller et meglerhus.

I slike tilfeller vil du da ha tjent eller tapt verdiforskjellen fra det tidspunktet du kjøpte aksjen til det tidspunktet du solgte den og returnerte til långiver, minus eller pluss eventuell rente og kurtasje.

Eksempel

La oss si at du shorter 100 aksjer i selskapet Storebrand til 1000 kr per aksje. Etter en tidsperiode har aksjen sunket til 50 kr, og du kjøper aksjen tilbake til denne prisen. Profitten din vil da være 50*1000 = 50 000 kr, minus kostnadene forbundet med å shorte aksjene.

La oss imidlertid si at aksjen du shortet til 1000 kr per aksje stiger i verdi til 220 kr per aksje. På dette tidspunktet bestemmer du deg for å begrense tapet fremfor å risikere å tape enda mer penger. I dette tilfellet vil du ha tapt 1000*120 kr= 120 000 kr, i tillegg til kostnadene forbundet med å shorte aksjene.

Å shorte en aksje er altså en motsetning til det man vanligvis ønsker; kjøpe lavt og selge høyt. Istedenfor ønsker man å selge lavt og kjøpe høyt.

Når du har shortet en aksje har du inngått en bindende posisjon som medfører at du på et eller annet tidspunkt må levere tilbake aksjene du har lånt. Dette medfører også en av de aller største risikoene med shorting av aksjer, hvilket vi vil komme tilbake til.

Hvordan skjorte aksjer

Når du har forstått hva det vil innebære å shorte en aksje og har funnet ut hvilken aksje du vil shorte er det relativt enkelt å gjennomføre selve handelen. Du må i hovedsak finne en nettmegler, opprette en låneavtale og gjennomføre handelen.

Steg 1: Finn en nettmegler

Det er mange forskjellige nettmeglere du kan velge som lar deg kjøpe og selge aksjer på nett. Hvilken som er best vil variere ut fra hva du ønsker å gjøre. Dersom du ønsker å shorte aksjer vil det være lurt å se etter en nettmegler som tar lite renter og lav kurtasje. Vi vil komme med noen eksempler nedenfor.

logo

En god handelsplattform

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0kr for aksjer

Utvalg: aksjer, CFDer

Gå til eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Hva vi likte med eToro

eToro er en sosial tradingplattform med over 20 millioner brukere. Plattformen er svært brukervennlig, og du kan bruke den til å lære om nye tradingstrategier og ulike typer investeringer. Du har også mulighet til å kopiere vellykkede porteføljer ved å bruke CopyTrading-funksjonen, noe som gjør det enkelt for nybegynnere å komme i gang. Erfarne tradere kan skaffe seg en ekstrainntekt ved å dele kunnskapen sin med andre.

Fordeler

  • star iconRegistrert hos Finanstilsynet
  • star iconBrukervennlig
  • star iconStort nettverk med erfarne tradere
  • star iconCopyTrading-funksjon
  • star iconTilgang via desktop, nettbrett og mobil

Ulemper

  • star iconUttaksgebyr
  • star iconValutagebyr

Steg 2: Opprett en låneavtale med nettmegleren din

Når du shorter en aksje innebærer dette at du låner aksjer fra nettmegleren din. På grunn av dette må du som oftest ha en låneavtale med nettmegleren din. Ofte må du signere under på en avtale og sende den inn til nettmegleren din. Det er også viktig at du i den forbindelse setter deg inn i hvilken lånerente nettmegleren din krever.

Steg 3: Velg aksjen du vil shorte

Når du har signert låneavtalen er du klar til å shorte aksjer. Det som gjenstår er da kanskje det vanskeligste. Du må nå bestemme deg for hvilken aksje du ønsker å shorte. Du kan se på listen over momenter som tilsier at det kan lønne seg å shorte ovenfor. Husk at det ikke er mulig å shorte alle slags aksjer. Dette er ofte begrenset til de mest omsatte aksjene, og vil ofte variere fra megler til megler.

Steg 4: Short aksjen

Når du har bestemt deg for hvilken aksje du vil shorte er det bare å legge inn en salgsordre på vanlig måte. Her kan du også spesifisere forskjellige ordre. Legger du inn en markedsordre vil salget bli gjennomført til den best mulige prisen så fort som mulig. Legger du inn en limitordre kan du for eksempel presisere at du kun ønsker å gjennomføre handelen når aksjeverdien har steget til kr X. Da vil ikke megleren din gjennomføre handelen før aksjeverdien har steget til den verdien. Det er også mulig å presisere andre detaljer.

Steg 5: Kjøp tilbake aksjen

Når du har oppnådd gevinsten du hadde satt deg som mål, eller du motsetningsvis har tapt penger men vil begrense videre tap, kjøper du tilbake aksjen på vanlig måte.

Kostnader forbundet med shorting av aksjer

Kostnadene forbundet med shorting vil variere fra megler til megler. Hos mange meglere må du betale et gebyr for etablering av aksjelånet samt rente på lånet. Rente på lånet vil som oftest være årlig slik at dette ikke vil utgjøre den store kostnaden hvis du shorter over et par dager eller uker.

Hvem benytter seg av shorting

Shorting kan brukes enten for spekulasjon eller for hedging. Spekulanter benytter seg av shorting for å kapitalisere på en potensiell nedgang i aksjekursen. Dette er den enkeleste formen for shorting, men er likevel noe man ikke anbefaler til nybegynnere.

Hedgere bruker typisk strategien for å minimere eller fjerne risikoen ved en annen investering. Hedgefond er blant de mest aktive shortselgerne, og bruker ofte denne teknikken for å minimere risikoen ved langtidsinvesteringer i andre aksjer.

Risiko

Å skjorte en aksje blir generelt sett på som en risikofylt strategi, siden den langsiktige trenden er at markedet går oppover. I tillegg er det teoretisk ingen øvre grense til hvor høyt aksjen kan stige, slik at man kan tape mye penger på aksjehandel på nett, se straks under. Men under de riktige forholdene kan et shortsalg være en god investering for erfarne tradere som har en høy risikotoleranse og kjenner risikoen.

Den mest kjente risikoen ved shorting er frykten for et uendelig tap. En person som kjøper en aksje risikerer kun at han taper alle pengene han taper alle pengene han investerte. Det maksimale tapet til en person som shorter en aksje er imidlertid teoretisk uendelig, siden det ikke er noen grense for hvor høyt en aksje kan stige.

Tenk deg for eksempel at du shorter 100 aksjer til en verdi av 10 kr. På grunn av en plutselig samfunnsendring øker disse aksjene til kr 10 000 per aksje på et par dager. I det tilfellet vil du plutselig ha tapt kr 990 000. Dette er imidlertid likevel ikke så sannsynlig.

Hvordan time et shortsalg?

Timing er nødvendigvis det aller viktigste når du skal shorte en aksje. Aksjer faller typisk mye fortere enn de stiger, og du kan miste en betydelig potensiell gevinst om du gjennomfører shortsalget dager eller uker for sent. Shortselgeren må dermed time salget til perfeksjon.

Det er selvfølgelig vanskelig å si når man burde shorte en aksje og ikke, men det er likevel noen generelle kjennetegn som kan være indikatorer på at det kan lønne seg å shorte:

Dette er bare noen av mange faktorer som kan tilsi at det kan lønne seg å shorte en aksje. Det optimale tidspunktet for når du burde shorte en aksje er nødvendigvis der en rekke av disse faktorene kommer til syne samtidig.

Etiske problemstillinger

Meglere som shorter aksjer blir ofte portrettert som kyniske individer som kun vil oppnå profitt fra selskapers nedgang eller undergang. I virkeligheten utgjør slike shortselgere imidlertid en viktig brikke i markedet ved å gjøre markedet mer likvid.

I tillegg kan også slike shortselgere ha en påvirkning på investorer som ellers ville kjøpt overvurderte aksjer. Når mennesker shorter aksjer bidrar dette til å nyansere oppfattelsen av aksjen. I fraværet av shortselgere kunne oppfattelsen av en aksje ofte blitt urealistisk positiv. Det er dermed ikke noe etisk galt i å shorte en aksje.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.