Shortsalg

Shortsalg er tilfelle der en investor ønsker å tjene penger på at et verdipapir synker i verdi. Dersom du for eksempel tror at aksjen i Tesla vil synke fra 1002 kr per aksje til 1950 kr per aksje vil det kunne være lurt å shorte aksjen, istedenfor å kjøpe den (gå long).

Med bruk av ulike nettmeglere er det nå egentlig bare å trykke på en knapp dersom du vil shorte en aksje. I realiteten er prosessen bak litt mer kompleks. Det som skjer er at du låner aksjen du ønsker å shorte av megleren din. Deretter selger du den med en gang videre til en tredjeperson. Dersom aksjen synker i verdi kan du så kjøpe den tilbake og med en gang returnere aksjen tilbake til megleren din.

Eventuell positiv eller negativ avkastning vil da være (minus kurtasje og eventuell rente på lån):

Aksjekursen da du kjøpte aksjen fra megler X Antall aksjer du kjøpte

– Aksjekursen da du leverte aksjen tilbake til megler X Antall aksjer du kjøpte.