generic

Skatt på aksjer: Reglene du må kunne for å slippe en smell (2024)

Når det er historisk lav rente i banken har stadig flere nordmenn valgt å plassere sparepengene sine i det åpne markedet. Her er det riktignok fond som står for brorparten av sparingen, men en del investorer har også valgt å kjøpe aksjer på egen konto. Dette gir en bedre mulighet for langsiktig avkastning, men det dukker også opp noen skatteregler du bør kjenne til for å unngå baksmell på skatten din. 

I Norge er det nemlig flere skatter som utløses det øyeblikket du velger å kjøpe aksjer. Blant annet vil du få kapitalinntekt (avkastningen på aksjene dine), samt utbytteskatt dersom du har kjøpt aksjer i selskaper som betaler utbytte til eierne sine. På toppen av dette kommer det skjermingsfradrag, investorkontoer og aksjesparekonto. 

Listen over regler og begrep vil raskt bli lang, og derfor har vi laget denne raske introduksjonen til det viktigste du bør kjenne til. Her tar vi deg gjennom de grunnleggende reglene for skatt på aksjer, samt hvordan de forskjellige typene konto vil påvirke skatten din. Husk at du er selv ansvarlig for å kontrollere aksjemeldingen som du vil motta i starten av året – denne er på lik linje med skattemeldingen din forhåndsutfylt, men ikke ferdig. 

I denne artikkelen vil vi starte med å se på de bestemte skattereglene, og deretter se på hvilke kontoer du kan investere fra. Det finnes nemlig flere forskjellige kontoer som alle har fordeler og ulemper for deg som investerer sparepengene dine. 

Skatt på aksjegevinst

I Norge er det kapitalskatt som danner grunnlaget for hva du betaler når du tjener penger på investeringene dine. Denne ble i 2021 og 2022 økt til 22%, noe som betyr at du betaler som utgangspunkt 22% av gevinster på aksjer. Imidlertid er det viktig å merke seg at dette kun handler om gevinsten din – ikke hele investeringen din. Har du eksempelvis kjøpt aksjer for 100 kroner og solgt dem for 150 kroner, så er det gevinsten på 50 kroner som utløser 22% skatt. 

Motsatt vil det være fradragsberettiget dersom du har tapt penger på aksjer. Har du tjent 50 kroner på en aksje, men samtidig tapt 50 kroner på en annen – så vil dette veies opp mot hverandre i skattemeldingen din. Imidlertid er det ikke bare kapitalskatt som trekker skatt fra investeringen din. Nylig ble oppjusteringsfaktor endret til 1,72 for norske privatpersoner – noe som betyr at en effektiv skatt på 37,84% utløses på aksjer (ikke bare 22%). 

Skjermingsgrunnlaget

Når vi snakker om verdsettelse av aksjer er det viktig å vite hva skjermingsgrunnlaget er. Prinsipielt er dette kostpris på aksjen, tillagt meglerkostnad. Har du kjøpt aksjer for 100 kroner og betalt 79,- i kurtasje, så vil skjermingsgrunnlaget ditt altså være på 179 kroner. Hensikten med dette er at du ikke skal beskattes for det du har puttet inn i investeringen din, men kun av det du har tjent som en inntekt. Du vil derfor bare betale skatt på gevinsten og eventuelle utbytter du har mottatt fra selskapet så lenge du har eid aksjene. 

Det vil også være et skjermingsfradrag som regnes ut på løpende bånd. Her er det en bestemt rentesats som tar utgangspunkt i hvor mye du kan motta skattefritt i avkastning på pengene dine. Målet med denne er at det skal være mulig å ha arbeidende kapital investert over tid som gir avkastning tilsvarende rentekostnaden (såkalt trygg investering) før man må begynne å betale skatt på det. 

Det er denne renten som påvirker hvorvidt du må betale skatt på avkastningen din eller ikke. Har du hatt en marginal utvikling og ikke mottatt noe utbytte, så kan det være mulig å løse inn aksjene uten at det utløser full skatt på det. Alt dette skal føres på skattemeldingen din, men Skatteetaten har også flere tilgjengelige verktøy på sin side hvor du kan kartlegge dette langt enklere. Satsene endrer seg også basert på rentebildet, og det er derfor vi har valgt å ikke inkludere de i denne artikkelen. 

Utbytteskatt

Som aksjeeier har du krav på en del av overskuddet i virksomheten hvor du eier aksjer. Dette kommer gjerne i form av utbytte – noe som utløser utbytteskatt for deg som privatperson. Her er det verdt å merke seg at det er forskjell på regelverket om du eier aksjer gjennom et selskap eller som privatperson. Du bør derfor forsikre deg om hvilke vilkår som gjelder i ditt tilfelle før du gjør en beregning.

Store investeringer bør gjøres gjennom et AS da du vil få langt bedre vilkår. Norske selskaper kan nemlig motta utbytte skattefritt som holdingselskap – noe som kan sikre deg mer investeringskraft langsiktig. Når du betaler utbytte til deg selv og andre eiere vil det imidlertid bli utløst skatt på utbyttet. 

Forskjellige kontoer og skatt

Som vi nevnte innledningsvis, så er det forskjellige kontoer i Norge du kan investere fra. Disse har forskjellige fordeler, men også noen ulemper som det er greit å vite om før du hopper ut i markedet. 

Aksjekonto (investeringskonto)

En vanlig aksjekonto vil være en depotkonto registrert i norsk VPS og håndtert av et meglerhus. Denne kontoen er for deg som kjøper og selger aksjer på en regelmessig basis både i Norge og utlandet. Her vil du løpende utløse skatt på transaksjonene dine, og disse vil komme på din aksjemelding rundt februar hvert år. Fordelen med dette er at alle transaksjoner er fortløpende registrert og skattet, sånn at pengene du har på konto er ferdig skattet når du har løst inn posisjonene dine og sendt inn skattemeldingen for året. Skal du derimot aktivt trade eller spare langsiktig, så vil ikke dette nødvendigvis være den beste kontoen. 

Fondskonto

En fondskonto er tilsvarende en aksjekonto, men for deg som bare vil handle i fond. Denne er gjerne behandlet av banken eller selskapet hvor du handler fond. Når det kommer til skatt på aksjer vil denne bli behandlet på lik linje som en aksjekonto – og derfor være inkludert på din aksjemelding for hvert avsluttede år. 

Investorkonto

Denne kan ligne en del på aksjekonto for privatpersoner, men er tilsiktet profesjonelle investorer som kjøper og selgerdocs

 et stort antall aksjer. Måten dette fungerer på er at du først betaler skatt på pengene når de tas ut av kontoen din igjen. I praksis betyr dette at man aktivt kan kjøpe og selge aksjer uten at man må skatte av hver transaksjon i det inneværende året. Tar du derimot pengene ut av konto vil det utløse vanlig skattemodell. 

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto (ASK) er et spareprodukt som ble introdusert i Norge for noen få år siden. I praksis er dette en investorkonto for privatpersoner, men den fungerer bare for norske aksjer. Dette betyr at du kan kjøpe og selge norske aksjer uten at du må betale løpende skatt på dem. Du vil heller ikke betale skatt på utbytter så lenge pengene blir stående eller reinvestert på kontoen. Hensikten med dette er at nordmenn skal kunne spare i aksjer uten at de må betale av dette underveis. Du kan også ta ut et tilsvarende uttak som det du satt inn på kontoen uten at det utløser skatt. Det er først når du tar ut utbytter eller gevinster at dette vil bli skattepliktig på skattemeldingen din. 

Hvorfor verdsettes aksjer forskjellig?

Skatt på aksjer har etterhvert blitt et eget felt innen skatt, og kan ofte fremstå som utrolig komplisert for hobby investorer. Dette skyldes at det er utallige regler, fritaksmetoder og unntak for de gjeldende reglene. Som vi nevnte innledningsvis, så er kapitalinntekt i teorien 22%, men det er en rekke regler og unntak som gjør at den reelle skatten er nærmere 35%. 

Du bør derfor sette deg godt inn i hvilke regler som gjelder, samt hvordan det påvirker den skattbare inntekten din. Husk at en del utenlandske aksjer kan være unntatt skatt, eller mulighet for å få refundert kildeskatt gjennom forskjellige samarbeid norske myndigheter måtte ha. Noen nettmeglere vil automatisk gjøre dette for deg, men du må ofte melde det inn på skattemeldingen selv.

Hensikten med slike avtaler er at du skal slippe betale skatt to ganger på den samme utbetalingen. Har du eksempelvis amerikanske aksjer i porteføljen din, så vil dette utløse en kildeskatt. Denne kan du unngå ved å melde inn de riktige skjemaene, slik at du skatter for inntekten her hjemme i Norge – eller får fradrag på et tilsvarende beløp slik at du ikke betaler dobbel skatt. For deg som har en diversifisert portefølje vil dette ofte være viktig for å ikke bli sittende med en unødvendig stor skatteregning. 

Oppsummering

Straks du investerer i aksjer vil det dukke opp en rekke skatter, begrep og fratrekk du bør vite om. Her kan du riktignok hyre inn en regnskapsfører, men for de fleste småsparere vil dette være bortkastede penger. Vi har derfor sett nærmere på noen av de viktigste elementene du bør kjenne til. Her har vi blant annet sett på forskjellige skattesatser, hvordan du kan bruke forskjellige kontoer til å gjøre dine investeringer og hvordan en skatteavtale kan sørge for at du får tilbake deler av kildeskatten din. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.