generic

Skattemelding

Skattemelding, eller selvangivelse som det ofte kalles, er et årlig skjema som sendes inn til staten med informasjon om inntekter, utgifter, formue, og gjeld. De aller fleste korrigerer et forhåndsutfylt skjema, men det er også mulig å fylle ut hele skjemaet på egenhånd, både på nett og med papirversjon.

Formålet med en skattemelding er å komme frem til hvor mye privatpersoner skal betale i skatter og avgifter. Potensielt kan selvfølgelig også en skattemelding føre til at en får igjen på skatten. Det er Skatteetaten som er ansvarlige for å kreve inn skattemelding, og alle nordmenn skal i utgangspunktet levere denne.

Kun pensjonister med ubetydelig inntekt og formue kan velge å ikke levere skattemelding. Ellers skal alle norske borgere med inntekt og formue opplyse staten om denne. En kan allikevel siden 2008 velge å ikke korrigere en forhåndsfylt skattemelding, dersom denne er riktig, slik at en teknisk sett slipper å fylle ut meldingen.

Skattemelding skal senest leveres inn til staten den 30. april. Konsekvensene av å ikke levere skattemelding kan være alvorlige, og disse beløper seg blant annet til tvangsmulkt og bøter, samt ytterligere konsekvenser om svikten i levering har alvorlige, underliggende årsaker.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.