Smartkontrakt

Smartkontrakt er et begrep brukt i kryptovalutaens verden, og kan ansees som et dataprogram som automatisk utfører, kontrollerer eller dokumenterer lovlige relevante handlinger som forholder seg til kontraktsbaserte kriterier. Enkelt forklart er det en digital kontrakt, som f.eks. kan utløse betaling når et bestemt kriterium er oppnådd. Disse handlingene utføres umiddelbart og automatisk, og kommer til å få en stor rolle i blant annet juss og eiendomsbransjen i årene som kommer.