generic

Smartkontrakt: Enkelt forklart for nybegynnere

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

Smartkontrakt er et begrep brukt i kryptovalutaens verden, og kan ansees som et dataprogram som automatisk utfører, kontrollerer eller dokumenterer lovlige relevante handlinger som forholder seg til kontraktsbaserte kriterier. Enkelt forklart er det en digital kontrakt, som f.eks. kan utløse betaling når et bestemt kriterium er oppnådd. Disse handlingene utføres umiddelbart og automatisk, og kommer til å få en stor rolle i blant annet juss og eiendomsbransjen i årene som kommer.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.