S&P 500

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

S&P 500 er en forkortelse for Standard & Poor’s 500. S&P er en aksjeindeks med over 500 forskjellige store amerikanske virksomheter. Selskapene som er med i aksjeindeksen representerer et bredt utvalg av den amerikanske økonomien.

Slikt sett er det ikke kun de største selskapene som er selektert, men de selskapene som samlet best representerer trenden i økonomien i USA. Aksjene velges ut av en komité og ble startet i 1957. S&P 500 er sammen med DJIA (Dow Jones Industrial Average) en av de mest anerkjente aksjeindeksene over det amerikanske markedet, og følges med på av uttalige investorer.