Ordbok

Spread

clock icon

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Spread er et uttrykk som ofte brukes innen finans. Uttrykket referer til forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen i forhold til et finansielt instrument, for eksempel aksjer eller valuta. Dersom det foreligger en spread vil kjøpsprisen være høyere enn salgsprisen.

Mange nettmeglere opererer med en såkalt spread. Dette blir da kurtasjen til nettmeglerne. Det vil si, avgiften nettmegleren tar for å utføre ordren for deg.

Spread er kanskje mest knyttet til valutahandel, hvor nettmeglerne nesten utelukkende opererer med spread som avgiftsform. I dette tilfellet er prisen du må betale for å kjøpe et valutapar høyere enn prisen du må betale for å selge.

Dersom vi tenker oss at kjøpsprisen for valutaparet EUR/USD er 1,5860 og salgsprisen er 1,5864 vil spreaden da utgjøre 4 pips. Dette betyr at du også starter i motbakke, da valutaparet må stige med 4 pips før du er i null, og at den må stige ytterligere etter dette for at du skal gå i profitt.