generic

Støtte og motstand

Støtte og motstand er i finans begreper innenfor teknisk analyse. Ved å vurdere støtte og motstand får man svar på hvor aksjekursen sannsynligvis vil snu, og hvor kjøps- og salgssignaler utløses. Psykologi og tilbud og etterspørsel er to faktorer som spiller en viktig rolle i forhold til støtte og motstand.

Når aksjekursen faller ned mot støtte vil dette angi kurspunktet der man antar at det ligger et overskudd av kjøpere. Det kan være forskjellige grunner til dette. Blant annet kan mange ha sett at aksjen har vendt opp fra denne kursen tidligere, eller så mener mange at denne aksjekursen har en for lav fundamental pris. Når aksjekursen har falt ned mot støtte antar man dermed at man skal kjøpe aksjen.

Motstand angir nivået der man antar at det vil ligge et overskudd av kjøpere. På dette punktet kan typisk kursen ha falt tidligere, eller mange kan mene at denne aksjekursen er for høy i forhold til selskapets fundamentale verdi. Dersom aksjekursen har steget opp mot motstand antar man dermed at man burde kjøpe aksjen.

Brudd på støtte og motstand er også en viktig kjøpsindikator. Dersom en kurs bryter gjennom et støttenivå eller et motstandsnivå vil dette ofte signalisere et trendskifte i markedet. Brudd på motstand, at kursen ikke går ned men fortsetter videre oppover på et antatt motstandspunkt, vil ofte medføre videre oppgang. Brudd på støtte, at kursen ikke gårr opp igjen men fortsetter videre nedover, vil ofte medføre videre nedgang.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.