Ordbok

Svarte svaner

clock icon

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Sorte svaner, eller såkalte “black swans”, er et finansuttrykk som ble lagt i pennen av Nassim Taleb i 2007. Sorte svaner er hendelser som er umulig å forutse, men som likevel har katastrofale følger. Derfor er det alltid best å forvente at sorte svaner hendelser vil inntre, og bruke dette som et element i risikostyring.