generic

Tegningsrett: En rask og enkel guide

For å forstå hva en tegningsrett er er en nødt til å først forklare begrepet emisjon. Et aksjeselskap kan gjennomføre en emisjon for å tilføre ny kapital til selskapet. Dette foretas typisk dersom et selskap har dårlig likviditet eller dersom selskapet trenger ny kapital for å foreta investeringer.

Hovedregelen i aksjeloven er at alle gamle aksjonærer har fortrinnsrett til de nye aksjene selskapet utsteder. Det er flere grunner til dette, blant annet at de gamle aksjonærenes eierprosent ikke skal utvannes som følge av emisjonen. Hvor mange aksjer man har fortrinnsrett til vil dermed følge forholdsmessig av hvor mange aksjer man allerede eier.

For å ta et eksempel kan vi tenke oss at du er medeier i selskap X som skal utvide aksjekapitalen med 25 %. Selskapet vil dermed utstede 25 % nye aksjer i denne emisjonen. Eier du 4 aksjer vil du i dette tilfellet normalt ha fortrinnsrett til å kjøpe 1 aksje. Dersom du eier 12 aksjer vil du ha fortrinnsrett til å kjøpe 3 aksjer.

En tegningsrett er omsettelig på lik linje som andre aksjer. Tegningsretter kan ha en økonomisk verdi da de ofte innebærer mulighet til å tegne aksjer under ordinær markedspris.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.