generic

10 tidløse regler for investorer

Som sjef for forskningsavdelingen i Merril Lynch, en av verdens ledende investeringsbanker, i over flere tiår ble Bob Farrel en av de ledende markedsanalytikerne på Wall Street. Hans innsikt i teknisk analyse og generelle markedstendenser ble senere døpt til «de 10 markedsregler for investorer» og har siden blitt viden kjent. Reglene er fundamentale og tar sikte på å fjerne fokuset fra kortsiktig sladder og hyper.

Vi skal her ta et kort blikk på disse tidløse reglene og se hvordan de kan hjelpe deg oppnå bedre investeringsresultater. Reglene er primært skrevet for aksjer men er like relevante for blant annet kjøp av valuta eller kjøp av kryptovaluta.

1. Markedet returnerer til gjennomsnittet over tid

Uansett om markedet preges av ekstrem optimisme eller pessimisme vil markedet alltid returnere til mer realistiske og langsiktige verdsettelsesnivåer over tid. For individuelle investorer er lærdommen klar – lag en plan og hold deg til den. Ikke la deg påvirke av kortsiktig sladder og den daglige uroen i markedet.

2. Overdreven vekst i en retning vil føre til motsatt vekst i den annen retning.

Dersom et marked stiger eller synker for mye i forhold til realistisk verdi vil markedet alltid korrigeres over tid. Jo raskere markedet svinger til den ene siden, jo raskere vil markedet også svinge tilbake. Frykt leder til grådighet, som igjen leder til frykt. Erfarne investorer vil være klar over dette og vil ha tålmodigheten og kunnskapen til å sikre sin kapital til enhver tid.

3. Overdreven vekst er aldri permanent

Over noen år vil det alltid være en gruppe aksjer som trender ekstremt, men trenden varer aldri evig. Tendensen til selv de mest erfarne investorer er å tro at når en gruppe aksjer opplever rask vekst vil profitten være endeløs og uten begrensninger. Men slik er det ikke; akkurat som de to første reglene indikerer vil markedet returnere til et gjennomsnitt over tid.

4. Raskt stigende eller fallende markeder ​korrigeres ikke ved at verdien flater ut

En aksjegruppe som er i rask vekst øker ofte lenger enn man tror, og en sterk trend kan vare lenge. Når trenden ender pleier imidlertid korreksjonen ofte gå raskt i motsatt retning. En aksjegruppe som har vært i sterk vekst over en lengre periode vil typisk oppleve en sterk nedgang når korreksjonen først inntrer; verdien vil sjelden flate ut. Lærdommen er at man må handle bestemt når man investerer i markeder med raske bevegelser.

5. De fleste kjøper på topp og selger på bunn

Den typiske investoren leser de siste nyhetene på telefonen, leser tips i investeringsblader og tror på det han blir fortalt. På tidspunktet pressen har rapportert om den siste nyheten vil imidlertid nyheten ha manifisert seg i aksjeverdien og det er sannsynlig at verdien nå vil falle igjen. Det er akkurat på dette tidspunktet hverdagsinvestoren bestemmer seg for kjøpe (på topp) eller selge (på bunn).

Regelen viser at det alltid vil lønne seg å tenke for seg selv istedenfor å følge mengden. Uavhengig tenkning vil alltid prestere bedre enn flokkmentalitet.

6. Frykt og grådighet trumfer langsiktig planlegging

Basale menneskelige emosjoner er kanskje den største fienden for en investor som vil lykkes. En disiplinert holdning til investering – enten du er en langsiktig investor eller en daytrader – er en absolutt forutsetning for å lykkes. Du må aldri la følelser styre avgjørelsene dine eller påvirke din langsiktige planlegging. Du må ha en plan for enhver investering, og du må følge denne planen selv kortsiktige trender kan påvirke følelsene dine.

Overmodighet og utålmodighet har historisk vist at investorer har brukt andre finansieringsmetoder, som for eksempel å ta opp forbrukslån for å holde følge med trender. Investorer bør være oppmerksomme på sin totale gjeldsbelastning og sikre at de har tilstrekkelig økonomisk styrke til å betjene både investeringer og lån i tilfelle uforutsette hendelser eller markedsvolatilitet. Du vil være en bedre investor enn de andre hvis du kan holde hodet kaldt når alle andre er i ferd med å miste deres.

7. Større markeder er alltid sterkere enn mindre markeder

Et mindre marked indikerer begrenset deltakelse og sjansen for større korreksjoner er dermed større. Et større marked indikerer på den annen side et marked med større styrke og sikkerhet. Ha dermed mer tillit til et større marked i vekst enn et mindre marked i vekst, da det er større sannsynlighet for at det mindre markedet vil rammes av korreksjoner. Det samme gjelder for større selskaper. Et internasjonalt aksjeselskap som McDonald’s vil for eksempel være mer stabilt enn et lite selskap i Norge.

8. Et «bear market» har tre faser; raskt nedover, noe oppover og så langsomt nedover

Et «bear market» starter som oftest med en skarp og rask nedgang. Etter denne raske nedgangen er det som oftest en liten oppgang som tilbakestiller noe av den opprinnelige nedgangen. Etter dette vil utviklingen være preget av en langvarig og mer gradvis nedgang som preges av negativitet og liten investeringslyst.

9. Når eksperter og prognoser er enige kommer noe annet til å skje

Ut fra Farrel sine regler er dette logisk. Når alle som ønsker å kjøpe har kjøpt, er det ikke flere kjøpere. Dette har sannsynligvis skjedd når alle eksperter og prognoser hauser opp en aksje. På dette tidspunktet vil verdien bare bli lavere. Farrel sin teori er at man aldri vil tjene på å følge mengden. Investorer burde dermed vurdere å kjøpe aksjer som preges av negative markedsnyheter og vurdere å selge aksjer når alle mener verdien vil stige. Slike kontrære aksjemeglere vil belønnes dersom de planlegger godt.

10. Et «bull market» er morsommere enn et «bear market»

Et «bull market» vil alltid være et hyggeligere sted å befinne seg i enn det motsatte. Dette gjelder for nesten alle investorer – med mindre du er en shortselger.

Konklusjon

Som alle andre aksjeregler er ikke Bob Farrells regler ment å være en altomfattende aksjeguide. For alle regler vil det også være unntak. Likevel vil disse fundamentale reglene være til hjelp for alle investorer ved at de minner deg på at du ikke burde påvirkes for mye av følelser eller det siste nyhetsbildet.

Ved å være klar over disse reglene kan du unngå å selge nær bunnen og kjøpe nær toppen, som ofte går mot våre instinkter. Den menneskelige naturen får ofte investorer til å ofte føle seg mest selvsikre når markedet er på topp, og samtidig mest pessimistiske og forsiktige når markedet er på bunn. Å være klar over disse reglene er det første steget til å unngå slike klassiske feil.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.