Tips til en valutahandler

Valutapar

Valutamarkedet er et helt unikt marked. Markedet er det desidert største og mest likvide finansmarkedet i verden, og er åpent 24 timer 5 ganger i uken. Markedet påvirkes av mange faktorer, deriblant internasjonal politikk, slik at markedet kan være spennende for de som er interessert i dette.

Likevel viser undersøkelser at de fleste som begynner med valutahandel taper penger. Du kan dermed ikke forvente å entre valutamarkedet og tjene millioner i løpet av noen måneder, og du må være forsiktig. I denne artikkelen skal vi nevne noen regler det kan være viktig å huske på når man deltar i valutamarkedet.

Velg valutamegler med omhu

Det er ofte fristende å velge den første og beste valutamegleren bare fordi designet ser bra ut. Det er imidlertid verdt å bruke endel tid på å undersøke forskjellige meglere, for å se hvilken som er best og passer best for ditt behov. Viktige momenter du kan bruke i sammenligningen er brukervennlighet, mulighet for å øve deg med en demokonto med fiktive penger, spreaden (altså gebyrene) og kvaliteten på kundeservicen.

Bare bruk kapital du har råd til å tape

Det er ikke så morsomt å drive med valutahandel hvis du risikerer liv og lemmer i prosessen. Gjør du dette vil det være lettere å la tradingen påvirkes av følelsesmessige valg, og du vil sannsynligvis bli utrolig stresset. Du burde bare investere så mye som du er komfortabel med å tape.

Ikke la følelsene styre valgene dine

Det er en anerkjent faktor at dette er ekstremt kritisk i valutamarkedet. Hvis du ikke har dagen og føler deg stresset eller emosjonelt sliten burde du ta dagen fri. Det er en dårlig ide å begynne å trade dersom du ikke klarer å konsentrere deg, eller dersom du for eksempel er sint eller frustrert etter et tap. Gjør du det er det vanskeligere å følge strategien din, og du vil lettere la følelsene påvirke valgene dine, hvilket er den sikreste måten å mislykkes som valutahandler.

Ikke vær redd for å ta en pause

Hvis du stirrer inn i grafer og prisendringer i ett vil du ikke bare skade øynene dine, men du kan også bli ekstremt sliten. Ikke vær redd for å ta pauser ofte. Men husk på at du har satt på stop loss eller ikke har noen åpne posisjoner når du gjør det.

Aksepter at markedet har snudd

Poenget er er dersom posisjonen du åpnet ikke går helt som forventet og prisen beveger seg nærme stop lossen din, burde du ikke flytte stop lossen nedover i håp om at den skal gå ned og så opp igjen. Det var sannsynligvis en grunn til at du satte stop lossen på den verdien i utgangspunktet, og det var fordi dette var den kapitalen du på forhånd hadde akseptert å miste. Å begynne å gradvis flytte stop lossen nedover er en dårlig ide, og kan lede til tap du ikke er konfortabel med.

Planlegg posisjonene dine nøye

Planlegg nøye og vær tålmodig. Ikke stress dersom du for øyeblikket ikke har noen åpne posisjoner i markedet. Der er bedre å vente enn å hoppe rett inn i markedet dersom du for øyeblikket ikke er sikker på prisen.

Ikke risiker mer enn 5 % av handelskapitalen din

Hvis du risikerer for mye vil du sannsynligvis ikke vare lenge i valutamarkedet. Det tar tid å tjene penger i valutamarkedet, og dette er noe du må gjøre gradvis. Hvis ikke kunne du like gjerne dratt på et casino. Alltid følg strategien din, og ha troen på at denne i det lange løp vil føre til at du tjener mer enn du taper. Slikt sett vil du på sikt bygge deg opp kapital, istedenfor å plassere kjempestore ordrer og håpe på å lykkes..

Ikke plasser stop loss for nært

Ethvert valutapar må gis noe rom til å puste, det vil si fluktuere noe. Dette gjelder særlig i volatile markeder. Dersom du har troen på posisjonen burde du ikke plassere stop lossen for nært. Dette gjelder særlig dersom posisjonen din styrkes. I slike tilfeller er det fristende å flytte stop lossen oppover, men dette kan også føre til at du lukker handelen fordi prisen bare fluktuerte, mens det på lengre sikt var tegn til at den ville stige.

Ha tålmodighet, men ikke vær grådig

Mens tålmodighet er en dyd, er grådighet en synd. Det er utrolig viktig å være tålmodig, ikke være impulsiv, og følge en strategi og et system fremfor å påvirkes av følelsene. Dersom du har en åpen posisjon som beveger seg i positiv retning må du imidlertid ikke blande tålmodighet med grådighet. Du må ikke lukke posisjonen med en gang, men du kan heller ikke forvente at posisjonen skal gå din vei i evigheter. Før eller siden må du lukke posisjonen, før den snur og du taper pengene dine igjen.

Prøv forskjellige strategier

Det er viktig å ikke bli for avhengig av en strategi eller system. Markedet utvikler seg hele tiden, slik at en strategi som fungerte i en periode ikke nødvendigvis alltid vil fungere. Du må konstant lære nye konsepter og tilpasse deg den gradvise evolusjonen som pågår i markedet. Det er en god ide å teste nye ideer og strategier i en demo konto, for å se om disse fungerer.

Ikke vær et løv i vinden

Bare fordi alle andre mener at du burde foreta en handel betyr ikke dette at du skal gjøre det. Istedenfor kan det ofte bety at du skal gjøre det motsatte. Det er viktig å være obs på markedssentimentet, men de som alltid følger mengden fremfor sine egne analyser pleier sjelden å lykkes i valutamarkedet.

Alltid hold deg oppdatert om markedet

Er du for tilfreds vil dette ofte komme å bite deg senere. Du kan aldri følge deg utlært som en valutahandler. Du må alltid holde deg oppdatert om markedet, de seneste nyhetene og analysene og liknende. Gjør du ikke dette er det sannsynlig at du ikke vil gjøre det så bra som du kunne ha gjort det.

Det finnes ingen hellig gral i valutamarkedet

Det er aldri noe perfekt system, noen algoritme, robot eller liknende som kan få deg til å tjene penger i valutamarkedet uten å jobbe for det. Hvis ikke hadde jo alle tjent penger. Vær realistisk, aksepter tap, men fokuser på å tjene mer enn du taper og på den måten vil du over det lange løp tjene deg opp kapital.

Lær av tapene dine

Det er naturlig å bli emosjonelt påvirket av tap, og at man har feilet. I valutahandel er ikke dette riktig. Hvert tap er en mulighet til å lære, og alle vellykkede systemer innebærer mange tap. Tap i valutahandel er ikke et tegn på at man feiler, med mindre tapene overstiger det man tjener – og dette må være over en lengre periode for å få statistisk signifikans. Fokuser på systemet i sin helhet og ikke på hver enkelt handel. Prøv også å lære av hver enkelt handel og se hva du kunne gjort annerledes. På den måten vil du over tid ha mye bedre sjanse til å lykkes.

Denne listen er naturligvis ingen uttømmende liste, men forhåpentligvis vil noen av rådene gjøre deg til en bedre valutahandler. Mange av rådene er heller ikke særlig revolusjonerende, men dette er gjerne fordi de viktigste reglene i valutamarkedet gjerne er de som er lettest å forstå, men vanskeligst å følge.