generic

Trader

Trader er et engelsk begrep som brukes for å omtale en person som kjøper og selger varer, aksjer eller valuta. I den finansielle verden er ordet svært mye brukt, og vil på norsk oversettes til næringsdrivende, selv om det er forebeholdt de som aktivt driver med handel av finansielle instrumenter.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.