generic

Utbyttegrad

Utbyttegrad refererer ofte til årlig utbytte per aksje. Noen selskaper betaler ut utbytte til aksjonærene. Dersom et selskap har gått i overskudd kan det velge om det vil reinvistere pengene inn igjen i bedriften og/eller om det vil betale ut utbytte til aksjonærene. Noen selskaper velger å betale hele eller deler av overskuddet til aksjonærene. For å betale ut utbytte er det alltid et krav om at et selskap har forsvarlig egenkapital og likviditet.

Utbyttegraden symboliserer hvor mye utbytte en aksjonær potensielt kan få ved å investere i selskapet. Et annet ord for utbyttegrad er direkteavkastning. Dersom et selskap betaler 5 kr i utbytte per hver aksje en aksjonær eier og aksjekursen er 100 kr, vil selskapet ha en utbyttegrad på 5 %. Dersom selskapets aksjekurs faller til 50 kr vil utbyttegraden synke til 2,5 %.skaper med høy utbyttegrad kan virke som gode kjøp, men selskapene kan gjennomgå finansielle problemer som har ført til at aksjekursen har falt dypt. Det neste naturlige steget for slike selskaper er å kutte utbyttet for å øke kontantreserven. Dessuten er metoden ubrukelig for selskaper som ikke betaler ut utbytte.

Mange aksjonærer spekulerer i å investere i selskaper som betaler ut utbytte for å tjene penger i det lange løp. Utbyttegraden er da et viktig element, da det symboliserer hvor mye utbytte du vil kunne motta hvert år. Imidlertid er ikke dette den eneste relevante faktoren. Det hjelper ikke å få mye i utbytte dersom aksjene dine med tiden blir verdiløse.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.