generic

Utgående moms

Utgående moms beløper seg til salgsmoms som bedriften har mottatt som betaling. Dette skiller seg fra inngående moms, som altså beløper seg til salgsmoms bedriften har gitt som betaling. Etter at en bedrift passerer 50,000 kr i årlig omsetning, så skal de ved alle videre salg påføre moms på sine fakturaer.

Vanligvis vil satsen her være på 25 % for de fleste produkter og tjenester, men næringsmidler og persontransport ligger på henholdsvis 15 % og 8 % for eksempel. Krever en ikke inn moms, eller krever inn feil moms, så vil en uansett være pliktig å betale inn dette beløpet til staten. Du har derimot rett til å etterfakturere moms fra dine kunder.

MVA-regnskap skal leveres 6 ganger i året som utgangspunktet, selv om en kan søke om årlig innlevering ved lav omsetning. Uansett skal utgående moms her regnes mot inngående moms. Har en mer utgående moms enn inngående moms, så skylder en staten penger. Er det motsatte tilfellet, så vil en motta penger fra staten.

Dine kunder vil ha fradrag på utgående moms, da dette blir deres inngående moms. Din bedrift har også fradrag for inngående moms, med mindre utgående moms altså er høyere, da du her skal betale inn til staten.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.