generic

Utsatt skatt

Utsatt skatt omfatter forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning. Dette beløper seg til midlertidige forskjeller som oppstår på bakgrunn av forskjellige metoder for å avskrive eiendeler. Regnskapsmessig avskrives det gjerne lineært, mens det skattemessig heller avskrives prosentmessig.

Dette fører altså til forskjellen som gir utsatt skatt. I skrivende stund er utsatt skatt satt til en sats på 27 %. Det innebærer at dersom differansen mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning er på 10,000 kr, så vil utsatt skatt havne på 2,700 kr. Er det en negativ forskjell i stedet, så vil en motta skattefordel.

Utsatt skatt handler først og fremst om å balansere regnskapet. Summen av den skatten en skal betale i den skattemessige avskrivningen pluss den utsatte skatten vil være lik den regnskapsmessige avskrivningen. Dermed blir regnskapet i balanse på begge sider, da for å dekke den midlertidige forskjellen.

Oftest handler utsatt skatt om avskrivninger på anleggsmidler, og det er vanlig at det altså belager seg på innbetalinger av skatt. Det finnes derimot andre avskrivninger, og dessuten er det som nevnt også mulig å motta skattefordel her.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.