Valutahandel og psykologi

valutahandel og psykologi

De fleste som driver med valutahandel opplever de samme følelsene og tankemønstrene når de åpner posisjoner og følger med på utviklingen, og man kan lære mye viktig av hvordan de vellykkede traderne tenker i forhold til de som ikke lykkes.

De fleste eksperter på valutahandel er enige i at suksess i valutamarkedet ikke bare avhenger av hvilke systemer eller strategier man bruker. Sannheten er nok heller mer at suksess avhenger like mye på hvilket tankemønster man har og hvordan man tenker om og reagerer på markedet. Dette kommer selvfølgelig ikke frem på nettsider som vil selge deg robotbaserte systemer som skal hjelpe deg med valutahandel, fordi disse ønsker å selge deg et produkt.

Det er viktig å ha en effektiv strategi, men dette er bare en del av det store bildet. Like viktig er det å ha kontroll over følelsene dine. Har du ikke dette vil du sannsynligvis aldri tjene noe særlig penger på valutahandel.

Du kan lese en lengre artikkel om risiko ved valutahandel i denne artikkelen.

Grunnen til at mange feiler i valutahandel

Du har antakelig hørt at de fleste som prøver seg på valutahandel ender opp med å tape penger. Det er en god grunn til dette, og grunnen er at mange tenker om valutahandel på en gal måte. Mange entrer valutamarkedet med helt urealistiske forventinger, som at man skal slutte i jobben etter en måned eller at man skal tjene millioner bare etter noen få måneder.

Disse urealistiske forventningene kan bidra til å skape et ødeleggende tankemønster for de fleste tradere, fordi man føler for mye press til å måtte tjene penger. Når man begynner å innta posisjoner med denne trangen til å tjene penger er det stor sannsynlighet for at man ender opp med å påvirkes av følelser, som er den sikreste måten å tape penger på.

Hvilke følelser du burde være obs på

Det er enkelte følelser som er veldig destruktive når du driver med valutahandel og vi vil her gå gjennom de mest destruktive emosjonene som kan påvirke deg i valutamarkedet.

Grådighet

Hvis du lar grådighet påvirke valgene dine i valutamarkedet er det stor sannsynlighet for at du ikke vil lykkes. Du er grådig dersom du for eksempel ikke lukker en posisjon fordi du tror at du tror at posisjonen din som har vært vellykket alltid vil være det. En annen feil grådige tradere gjør er å legge mer penger i en posisjon kun fordi markedet har gått i deres favør i en periode. Dette er en helt akseptabel investering dersom du gjør det ut fra logikk og analyse, men dersom du gjør det kun fordi markedet går i din favør er det sannsynlig at grådighet kan være noe av grunnen. Poenget er at du hele tiden må være obs på at du ikke blir for grådig – dette er en følelse mange tradere påvirkes av selv om man ikke merker det selv.

Frykt

Nye tradere er ofte redde for å åpne posisjoner fordi de enda ikke helt har funnet en effektiv tradingstrategi. I slike tilfeller burde man uansett ikke handle med ekte penger. Frykt kan også påvirke en som har hatt en periode med mange tapsposisjoner eller dersom man rammes av et tap som er større enn man emosjonelt kan takle. For å unngå å rammes av frykt må du sørge for at du aldri risikerer mer penger enn du kan takle å tape på en posisjon. Hvis du ikke har noe problem med å tape pengene du har investert er det ikke noe problem. Frykt kan ødelegge for tradere fordi man kan unngå å ta muligheter som egentlig var gode.

Hevn

Et av mest ødeleggende tankemønstrene er tradere som ønsker å ta hevn på markedet etter at de har opplevd en mislykket posisjon som de var sikre på at ville være vellykket. Det er viktig å alltid være klar over at det aldri er noen posisjon som er garantert å lykkes i valutamarkedet. Det er ekstremt viktig å ikke miste hodet og raskt prøve å vinne tilbake pengene man har tapt på en slik posisjon, uansett hvor frustrert man er. I slike tilfeller vil investeringsvalgene ofte preges av følelser, som ofte vil føre til tap.

Eufori

Selv om det ofte er bra å føle seg ekstatisk, kan dette ofte være en fallgruve for valutahandlere som har hatt mange vellykkede posisjoner etter hverandre. Man kan ofte risikere å bli for selvsikker etter å ha vunnet mange ganger på rad. På grunn av dette er det mange tradere som opplever sine største tapsperioder rett etter at de har hatt en svært vellykket periode. Det er for eksempel fristende for alle å åpne en ny posisjon med en gang etter at man har hatt 5 vellykkede posisjoner, men man må ikke miste fokus og tenke at man er en gud. I slike perioder må man ikke glemme at det ofte i stor grad er tilfeldigheter som har ført til suksessrekken, og at tilfeldighetene når som helst kan snu.

Hvordan oppnå et riktig tankemønster

Å oppnå et effektivt tankemønster når det kommer til valutahandel er et resultat av å gjøre mange ting riktig, og krever ofte at man gjør en bevisst og kontinuerlig innsats. Du må på forhånd ha en klar tradingstrategi og følge denne helt ut. Du må aldri la denne strategien bli påvirket av følelser.

Det er også viktig å alltid håndtere risiko på riktig måte. Hvis du ikke kontrollerer risikoen ved alle posisjoner du åpner, kan du lett ende opp med å la følelser kontrollere valgene du utfører. Vi nevnte i sted at man åpner en posisjon som egentlig er for stor slik at man ikke kan håndtere et eventuelt tap følelsesmessig. Åpner man denne døren kan man ende opp en vei som det er vanskelig å komme tilbake fra. Et bra tankemønster man kan ha er å aldri investere mer penger enn du er 100 % villig til å tape, og at du alltid burde forvente å tape på enhver posisjon du åpner, slik at du aldri blir for følelsesmessig påvirket av et tap.

Det er også viktig å ikke åpne for mange posisjoner. Mange tradere er altfor aktive, og har ikke en klar strategi for i hvilke tilfeller man skal åpne en posisjon og ikke. I det øyeblikket du åpner en posisjon bare fordi du føler for det eller fordi du mente det kunne forsvares i forhold til strategien din er du inne i et dårlig tankemønster, som også ofte er vanskelig å stoppe.

Til syvende og sist er det viktigste å være en organisert trader. Du må alltid ha en strategi som du følger og kontinuerlig holde deg til denne. Du må tenke at dette er en business og ikke et nettcasino. Dersom du har selvdisiplin og alltid følger en vellykket strategi har du mye større sannsynlighet for å lykkes enn dersom du lar følelsene påvirke valgene dine på valutamarkedet.